Inovacemi ke snižování energetické náročnosti a zvyšování spolehlivosti výroby | ZKL Group
Menu
Inovacemi ke snižování energetické náročnosti a zvyšování spolehlivosti výroby

Inovacemi ke snižování energetické náročnosti a zvyšování spolehlivosti výroby

V roce 2022 pokračovala společnost ZKL Brno v rozsáhlých investicích do infrastruktury i technologií. Byl rozšířen strojní park a realizována rekonstrukce budovy č. 32. Stěžejním cílem těchto investic je snížit energetickou náročnost výroby i budov a modernizovat výrobní a technologické procesy. Část těchto opatření byla spolufinancována Evropskou unií v rámci OP PIK – Úspory energií.
V rámci investic do technologií byly instalovány nové moderní stroje umožňující automatizovanou výrobu ložiskových komponent ve vysoké přesnosti. Pro výrobu ložiskových kroužků a valivých elementů byly pořízeny dva nové soustruhy SPR 100 CNC a SPS 2/25 CNC, pro broušení plášťů valivých elementů dvě bezhroté brusky s CNC řízením BB 10ST CNC a pro broušení čel valivých elementů automatická rovinná bruska dvoustranná BARA 80 CNC.  
 

V roce 2022 proběhla v areálu ZKL Brno rekonstrukce budovy č. 32. Část administrativní budovy byla přestavěna pro účely výroby a vznikl tak nový prostor pro umístění výrobní linky pro speciální ložiska určená do železničních aplikací. Budova č. 32 byla kompletně zateplena a byly vyměněny všechny výplně otvorů.

Detailněji se o dalších investicích v našich výrobních závodech dočtete v posledním čísle časopisu Zetkalák.