Cyklovýlet koncernu ZKL 2024 | ZKL Group
Menu
Cyklovýlet koncernu ZKL 2024
28.6. 2024

Cyklovýlet koncernu ZKL 2024

V červnu tradičně organizujeme oblíbený firemní teambuilding, na kterém se potkají kolegové ze všech našich společností a obou výrobních lokalit.
Cílem je lépe se poznat, probrat pracovní i mimopracovní záležitosti a také si spolu trochu zasportovat. Letos nás hostil malebný kraj Buchlovských vrchů, konkrétně vesnička Modrá u Velehradu.

Sportovních týmů jsme vytvořili hned několik – cyklotým i turistické skupiny. Většina z tras vedla přes nedaleký hrad Buchlov, zámek Buchlovice a na Velehrad. I když každá skupinka volila trochu jinou trasu, nakonec jsme se všichni sešli večer na hotelu a užili si slavnostní večeři.

Jako každý rok i letos byl tento sportovní teambuilding milým zpestřením našich pracovních dní. Děkujeme všem za účast a organizátorům za skvělou přípravu akce.