Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. | ZKL Group
Menu
Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
25.2. 2021

Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

V prosinci roku 2020 bylo v ZKL Klášterec na Ohří, a.s. spuštěno do provozu nově vybudované „Centrum průmyslového vývoje a inovací axiálních ložisek“.

Stejnojmenný projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015975 byl zaměřený na vývoj axiálních ložisek do průměru 500 mm. Jeho podstatou jsou tří speciální CNC stroje určené pro dokončovací operace – broušení a superfinišování oběžné dráhy a broušení vnitřního průměru.

Pořízením těchto strojů jsme získali možnost vyvíjet a ověřit navržené parametry technologických postupů, zejména u sortimentu kuličkových axiálních ložisek s vnějším průměrem 300 – 500 mm. Dosáhneme tak požadovaných kvalitativních parametrů oběžných drah, čímž rozšíříme možnosti uplatnění uvedené technologie broušení.

Pořízená VaV infrastruktura bude i nadále přístupná dalším uživatelům, kteří projeví zájem o její využití, za běžných tržních podmínek.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a realizován v souladu s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci prioritní osy „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“