CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Personální politika

Hlavním cílem personální politiky společností koncernu ZKL je využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců. Prosazujeme princip rovných příležitostí, umožňující všem zaměstnancům rovný přístup k dalšímu profesnímu vzdělávání a rozvoji, tak v případě potřeby rekvalifikačnímu vzdělávání v souladu s plány školení a možnostmi vynaložitelných zdrojů. Věnujeme se zaškolování nových zaměstnanců, kterým je poskytována zvýšená péče ze strany zkušených zaměstnanců.

Od našich zaměstnanců očekáváme:

  • Orientace na výkon a cíl
  • Orientaci na osobní rozvoj
  • Týmovou práci
  • Integritu
  • Komunikační dovednosti

Firemní hodnoty:

  • Zákazník
  • Kvalita
  • Lidé
     

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.