3. Zásady pro volbu ložisek | ZKL Group
Menu
3. Zásady pro volbu a použití ložisek 3. Zásady pro volbu a použití ložisek

3. Zásady pro volbu a použití ložisek

Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:
Valivá ložiska jsou nepostradatelnou strojní součástí, která podléhá neustálému procesu inovace. Umožňují vzájemný rotační pohyb součástí ve strojích, přičemž současně přenášejí působící síly. Skládají se obvykle ze dvou kroužků, valivých těles a klece. Nedílnou součástí valivých ložisek jsou i maziva a těsnící prvky. Pro správnou funkci valivého ložiska je proto důležité navrhnout nejen správně typ a velikost ložiska, ale také způsob jeho mazání, odvodu vznikajícího tepla, protikorozní ochrany a zabránění vnikání nečistot do uložení. S tím souvisí nutnost správného návrhu konstrukce uložení včetně tolerancí připojovacích rozměrů pro ložiska a způsob jejich domazávání. Pro správnou funkci ložiska je také potřeba stanovit a dodržovat správný způsob montáže, případně jeho demontáže. V případě náročných uložení a tam, kde je vyžadována vysoká provozní spolehlivost, je vhodné vytvořit i servisní návod s pokyny pro údržbu.

Tyto zásady je zvlášť nutné dodržovat v případě uložení, ve kterých hraje velkou roli cena ložiska, vysoká spolehlivost nebo náklady spojené s montáží ložisek a ekonomickými ztrátami z odstávky takového zařízení. Tato uložení vyžadují vysoce kvalifikovaný přístup k návrhu uložení s využitím výpočtů a zkoušek.

3.1 Druhy valivých ložisek

Firma ZKL vyrábí celou řadu ložisek, z nichž si konstruktér může zvolit taková ložiska, která jsou nejvhodnější pro dané požadavky.

3.1.1 Podle směru zatížení

Valivá ložiska rozdělujeme zpravidla podle směru síly, pro jejíž přenášení jsou převážně určena, do dvou základních skupin:
 1. Ložiska radiální
 2. Ložiska axiální
Přesný rozdíl mezi oběma skupinami ale není, protože většina radiálních ložisek může zachytávat i axiální síly a některé typy axiálních ložisek i radiální síly. Toto rozdělení má ale význam pro stanovení únosností ložisek. U radiálních ložisek se udává únosnost pro radiální síly, zatímco u axiálních ložisek se vztahuje na síly působící v axiálním směru.

Podle tvaru valivých těles ložiska dělíme na ložiska s bodovým a čárovým stykem. U kuličkových ložisek nastává teoretický styk v bodě, proto se také označují jako ložiska s bodovým stykem. U ložisek válečkových, soudečkových, kuželíkových a jehlových vzniká styk v čáře, resp. v přímce, proto se společně označují jako ložiska s přímkovým, nebo čárovým stykem.
Následný přehled uvádí rozdělení jednotlivých druhů ložisek podle tohoto znaku.

Ložiska s bodovým stykem
 • Kuličkové ložisko jednořadé (obr. 3.1)
 • Jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem (obr. 3.2)
 • Dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem (obr. 3.3)
 • Ložisko se čtyřbodovým stykem (obr. 3.4)
 • Dvouřadé kuličkové ložisko naklápěcí (obr. 3.5)
 • Axiální kuličkové ložisko jednosměrné (obr. 3.6)
 • Axiální kuličkové ložisko obousměrné (obr. 3.7)
 

Obr. 3.1

Obr. 3.2

Obr. 3.3

Obr. 3.4

Obr. 3.5

Obr. 3.6

Obr. 3.7
   

Ložiska s čárovým stykem
 • Válečkové ložisko jednořadé (obr. 3.8)
 • Válečkové ložisko dvouřadé (obr. 3.9)
 • Válečkové ložisko jednořadé bez klece (obr. 3.10)
 • Válečkové ložisko dvouřadé bez klece (obr. 3.11)
 • Kuželíkové ložisko (obr. 3.12)
 • Kuželíkové ložisko dvouřadé (obr. 3.13)
 • Dvouřadé soudečkové ložisko (obr. 3.14)
 • Axiální válečkové ložisko (obr. 3.15)
 • Axiální soudečkové ložisko (obr. 3.16)

Obr. 3.8

Obr. 3.9

Obr. 3.10

Obr. 3.11

Obr. 3.12

Obr. 3.13

Obr. 3.14

Obr. 3.15

Obr. 3.16

Každý druh valivých ložisek pak dělíme na několik typů podle rozměrových řad a odchylek v konstrukci. Přesné informace o vlastnostech jednotlivých typů ložisek a možných provedeních jsou uváděny v textové části zařazené před tabulkami jednotlivých ložisek.
 

3.1.2 Ložiska rozebíratelná a nerozebíratelná

Rozebíratelná jsou taková ložiska, jejichž oba kroužky se mohou montovat zvlášť, což je obzvlášť výhodné při montáži obou kroužků s přesahem. Postupná montáž jednotlivých dílů může být využita rovněž u některých složitých uložení a montážních celků. Rozebíratelná ložiska jsou např. ložiska se čtyřbodovým stykem, dvouřadá kuličková ložiska s děleným vnitřním kroužkem, válečková ložiska, kuželíková ložiska, axiální kuličková ložiska, axiální válečková ložiska a axiální soudečková ložiska.

Naproti tomu nerozebíratelná ložiska jsou např. jednořadá kuličková ložiska, jednořadá kuličková ložiska kosoúhlým stykem, naklápěcí kuličková ložiska a dvouřadá soudečková ložiska.

3.2 Zásady pro volbu ložisek

Výrobní program ZKL nabízí celou řadu typů ložisek, ze které si konstruktér může vybrat taková ložiska, která jsou nejvhodnější pro dané požadavky. Typ a velikost ložiska je zpravidla vybírán na základě jeho únosností s ohledem na provozní podmínky a očekávanou trvanlivost ložiska. Pro určení správného typu ložiska je proto nutné znát co nejlépe provozní zatížení ložisek, dodržet správné zásady pro volbu ložisek a jejich uložení včetně postupu montáže, ale také je vhodné znát předpoklady, za kterých navržené výsledky platí. Proto uvádíme v následujících kapitolách všeobecné zásady pro volbu a použití valivých ložisek, které mohou být konstruktérům vodítkem v procesu navrhování ložisek. Kapitoly jsou řazeny tak, aby na sebe logicky navazovaly. Technická část publikace obsahuje nejdůležitější údaje týkající se výpočtů, konstrukčních údajů, navrhování uložení, mazání, jakož i montáží a demontáží valivých ložisek. V tabulkové části jsou uvedena současně vyráběná valivá ložiska ZKL s hlavními rozměrovými i funkčními parametry.

Přestože jsou zde uvedeny velmi podrobné informace, není možné touto publikací poskytnout informace úplně pro všechna uložení s širokým spektrem svého použití. Doporučujeme proto návrhy náročných uložení konzultovat se specialisty technicko-konzultačních služeb ZKL.