CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

 

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě

 

web-banner

NOVINKY

15.08.2019 - 14:28

Kalírna bude vybavena novou elektrickou pecí s ochrannou atmosférou, která zabezpečí snížení oduhličení povrchových vrstev. Pec bude prohloubena, čímž se docílí navýšení kapacit z aktuálně jednoho kusu kroužku na tři. Hlavním důvodem vedoucím k těmto změnám je zvýšení poptávky po velkorozměrových ložiscích.

Do prostor kalírny bude dále instalována nová degussa na kalení ložiskových kroužků v solné lázni. Pro řádné očištění zakalených kroužků je pořízeno nové prací zařízení a pro manipulaci s obrobky se bude instalovat nová jeřábová dráha s nosností 3 tuny.

05.08.2019 - 11:00

Společnost ZKL vyvinula nové ložisko do ocelárenského průmyslu s označením NNSL40/560CV TPF 11562-18, které bude instalováno u zákazníka v Číně. Jedná se o velkorozměrové dvouřadé ložisko bez klece s plným počtem válečků s maximální únosností. Oběžné dráhy mají optimalizované profily pro maximální využití kontaktních ploch.

Společně s tímto ložiskem jsou dodávána dvouřadá kuželíková ložiska PLC 612-43 a PLC 612-44 do válcovacích stolic.

 

30.07.2019 - 14:12

Koncem července proběhla v sídle koncernu ZKL návštěva našeho Master Distributora v Indii pana C. R. Chindalii reprezentujícího společnost ZKL BEARINGS (INDIA) PVT. LTD. V rámci schůzky byly projednány aktuální otázky obchodní spolupráce a nastaveny další oblasti pro budoucí růst tržeb v nejbližších třech letech. Ty se týkají zejména zakázek do železničního průmyslu a pro nové koncové zákazníky.

Součástí návštěvy byla i prohlídka výrobního závodu ZKL Brno, které se osobně ujal generální ředitel koncernu ZKL Ing. Jiří Prášil, CSc. a výrobní ředitel Roman Zouhar.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.