CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

 

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě

 

web-banner

NOVINKY

18.09.2020 - 14:56

9. - 11. září se v Argentině konala první on-line akce zemědělského průmyslu Expoagro Digital. Setkání uspořádal tradiční organizátor každoročního největšího veletrhu výrobců a dodavatelů agrárního sektoru s cílem pomoci těmto společnostem virtuální cestou seznámit veřejnost s jejich produkty, nabídkami a novinkami.

31.07.2020 - 14:27

Koncem měsíce opouští výrobní závod ZKL Brno čtveřice doposud největších axiálních soudečkových ložisek s označením 294/1000EM NF. Jedná se o nový typorozměr axiálního soudečkového ložiska s masivní mosaznou klecí, které je určeno do předehřívače vzduchu v tepelné elektrárně.

23.07.2020 - 13:06

S rostoucí poptávkou po velkorozměrových ložiscích pro větrnou energetiku rostou i požadavky na jejich výrobu, tedy technologické a personální zajištění. Koncern ZKL investuje každoročně do obnovy výrobních hal, modernizace a rozšíření strojového parku a provádí optimalizaci výrobních procesů. Po loňské úspěšné rekonstrukci a rozšíření kalírny následuje v letošním roce projekt vytvoření specializovaných pracovišť centrální soustružny a centrální brusírny pro kroužky velkorozměrových ložisek.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.