CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

 

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě

 

web-banner

NOVINKY

28.06.2016 - 13:21

Ve dnech 14. – 16.6.2016 se konal 17. Mezinárodní veletrh drážní a manipulační techniky Czech Raildays v Ostravě, na kterém se ZKL Group již tradičně prezentuje.

Návštěvníci stánku ZKL měli možnost vidět běžné výrobky, ale i speciální ložiska, například nápravová ložiska PLC 82-09-01.4 zkonstruovaná pro železniční průmysl. Tato kuželíková jednotka má speciální izolační nástřik na povrchu vnějšího kroužku, který zabraňuje průniku elektrického proudu.

Děkujeme všem návštěvníkům a partnerům, kteří v průběhu veletrhu zavítali na náš stánek.

20.06.2016 - 09:04

Předčasné selhání ložisek v uložení je nejčastěji způsobeno nesprávnou montáží, selháním mazání nebo průnikem nečistot do prostoru ložiska. V ZKL jsme schopni na základě analýzy typu poškození ložiska stanovit pravděpodobnou příčinu selhání ložisek a doporučit nápravná opatření pro to, aby se v budoucnu zamezilo opakování daného problému. Kromě toho, jsem schopni provést také ověření kvality nových ložisek.

Při posouzení poškozených ložisek, nebo ověření kvality nových ložisek používáme následující měření a zkoušky v daných oblastech:

Metrologie

17.06.2016 - 00:00

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 navštívili koncern ZKL studenti Střední odborné školy z nedalekého Znojma. Dvacítka žáků 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů si ve školicím středisku ZKL nejprve vyslechla stručnou prezentaci o historii a současnosti koncernu, kterou pro ně připravil Ing. Martin Špaček ze společnosti ZKL - Výzkum a vývoj. Po krátké diskusi se všichni přesunuli do závodu ZKL Brno, kde si pod vedením pana Ladislava Hrůzy prošli jednotlivá pracoviště. Nechyběla ani ukázka montáže malého dvouřadého ložiska, kterou studenti se zájmem sledovali.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.