CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

 

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě

 

web-banner

NOVINKY

18.12.2020 - 09:46

Vážení obchodní partneři,

s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a projevenou přízeň a zároveň Vám popřáli mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce nadcházejícím.

ZKL Group

01.12.2020 - 11:36

Mezinárodně uznávaná norma ISO 14001 zahrnuje stěžejní prvky účinného systému environmentálního managementu. Naše společnost splňuje požadavky na systém řízení, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním naší organizace. Certifikát zaručuje, že systém environmentálního managementu je zaveden, dokumentován, používán a udržován v souladu s požadavky normy ISO 14001.

Auditor na základě provedeného auditu konstatoval shodu systému managementu s požadavky normy ISO 14001:2015 a následně byl vystaven certifikát s platností do 30. listopadu 2023.

04.11.2020 - 18:27

Důkazem fungující dlouholeté spolupráce se zákazníkem z důlního průmyslu je opětovná úspěšná dodávka děleného soudečkového velkorozměrového ložiska PLC 512-53.4CR. Jedná se speciální ložisko používané v povrchových dolech, jehož specifikem jsou příčně dělené kroužky a klec usnadňující montáž a demontáž ložiska v uložení. Dosahuje úctyhodných rozměrů, průměr vnějšího kroužek měří 950 mm a kompletní ložisko váží 639 kg. Tato realizace je potvrzením precizní práce našich dělníků z výrobního závodu ZKL Brno, který se specializuje na soudečková a velkorozměrová ložiska.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.