22230EW33MH**
Menu
22230EW33MH**
22230EW33MH**
Ložiska ZKL nakupujte od autorizovaných distributorů
Najít distributora
Technická podpora:

22230EW33MH**

Rozměry a hmotnost

Ød 150 mm
ØD 270 mm
B 73 mm
rₛ 3 mm
a 7.5 mm
b 13.9 mm
Hmotnost 18 kg

Údaje o souvisejících komponentách

dₐ min. 164 mm
Dₐ max. 256 mm
rₐ max. 2.5 mm
Příslušné upínací pouzdro -
Příslušné stahovací pouzdro -
Příslušná stahovací matice -

Údaje pro výpočet

Základní dynamická únosnost Cᵣ 949 kN
Základní statická únosnost C₀ᵣ 1260 kN
Mezní únavové zatížení Cᵤ 123 kN
Referenční otáčky - plastické mazivo nG 1600 min⁻¹
Referenční otáčky - olej nₒ 2000 min⁻¹
Výpočtový koeficient e 0.25
Výpočtový koeficient Y1 2.7
Výpočtový koeficient Y2 3.9
Výpočtový koeficient Y₀ 2.5
** označují ložisko ve standardu NEW FORCE