CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL on-line na Expoagro Digital

9. - 11. září se v Argentině konala první on-line akce zemědělského průmyslu Expoagro Digital. Setkání uspořádal tradiční organizátor každoročního největšího veletrhu výrobců a dodavatelů agrárního sektoru s cílem pomoci těmto společnostem virtuální cestou seznámit veřejnost s jejich produkty, nabídkami a novinkami.

Koncern ZKL, jako pravidelný účastník tradiční výstavy, se i nyní účastnil této digitální akce. Tím jsme podpořili nový způsob, jak být se zákazníky v blízkém kontaktu i v době, kdy se bohužel nemůžeme setkávat fyzicky. Platforma poskytovaná Expoagro Digital nám umožnila ukázat naše novinky pro zemědělský sektor a navázat kontakty s potenciálními zákazníky. Ti mohli mluvit živě nejen s námi, ale i s našimi hlavními distributory na argentinském trhu.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.