CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Budování specializovaných pracovišť pro program větrné energetiky v ZKL Brno

S rostoucí poptávkou po velkorozměrových ložiscích pro větrnou energetiku rostou i požadavky na jejich výrobu, tedy technologické a personální zajištění. Koncern ZKL investuje každoročně do obnovy výrobních hal, modernizace a rozšíření strojového parku a provádí optimalizaci výrobních procesů. Po loňské úspěšné rekonstrukci a rozšíření kalírny následuje v letošním roce projekt vytvoření specializovaných pracovišť centrální soustružny a centrální brusírny pro kroužky velkorozměrových ložisek.

Centrální soustružna bude nově vybudována na hale č. 17. Centrální brusírna bude umístěna v zrekonstruované části objektu č. 5 vedle montáže pro velkorozměrová ložiska. Na každé z hal je instalováno i 3D měřidlo, čímž je zajištěna stálá kontrola kvality a měření obráběných dílů. Vybudování těchto logických technologických celků umožní navíc zřízení logistických ploch a bude vytvořen logický tok materiálu ve výrobě od kalení až po konečnou montáž. V současné době probíhají přípravné práce na hale č. 17, a to budování základů pro jednotlivá pracoviště. Po úpravě hal bude následovat přesun stávajících a instalace nově pořizovaných strojů. Uvedení všech technologií do plného provozu je plánováno na konec roku 2020.

Díky investicím, implementaci prvků Průmyslu 4.0 a zefektivnění výrobních procesů dochází k meziročnímu nárůstu produkce velkorozměrových ložisek, tedy k plnění cíle, který si vedení společnosti ZKL vytýčilo. Tím je stát se v horizontu 3 let významným dodavatelem komponent pro větrnou energetiku s produkcí 2500 ks velkorozměrových ložisek ročně.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.