EN logo ZKL Group

The history is cornerstone of the
present time as well as challenge to the future.

Single row tapered roller bearings in inch dimensions

15101/

20.6
15.88
min. 1.5
min. 0.8
63.5
25.4
a
20.6

aa ab
56 31.5 59 32.5
0.8
0.8Správné označení: 15101/

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
15101/
Konstrukce
Design
Single row tapered roller bearings in inch dimensions
Hlavní rozměry
Dimensions
d D D1 B C C1 T T1 r1s (min) r2s (min) s
mm
25.4 63.5 20.6 15.88 20.6 0.8 1.5 6.2
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor Pu MFO-pl. maz. MFO - olej
kN min-1
44.600 50.700 6.200 6 400 8 600
Připojovací rozměry
Mounting Dimensions
da (max) db (min) Da (min) Da (max) Db (min) aa (min) ab (min) ra (max) rb (max)
31.5 32.5 55 56 59 3 5 0.8 1.5
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
0.32
Bearing designation inner/outer
15101/
Factors e Y Y0
0.35 1.71 0.9
Úchylky připojovacích rozměrů µm
Δdmp (max) Δdmp (min) ΔDmp (max) ΔDmp (min) ΔTs (max) ΔTs (min)
13 0 25 0 203 0

 

 

Calculations

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.