EN logo ZKL Group

The history is cornerstone of the
present time as well as challenge to the future.

Oval shaped flanged location units with clamp ring

FMC206

12
E 142
83

31
62
M10
13

42.2
31
62 30
M10
13Správné označení: FMC206

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
FMC206
Konstrukce
Design
Oval shaped flanged location units with clamp ring
The hub unit designation Housing Bearing
FM206 UC206
Hlavní rozměry
Dimensions
d D L H E A A1 A2 N m
mm
30 62 142 83 116.5 42.2 31 13 12 M10
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor
kN
14.400 11.200
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
1

 

 

Calculations

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106h
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.