EN logo ZKL Group

The history is cornerstone of the
present time as well as challenge to the future.

Oval shaped flanged location units with clamp ring

FMA207

14
E 156
92

33.5
72
M12
14

53.3
33.5
72 35
M12
14Správné označení: FMA207

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
FMA207
Konstrukce
Design
Oval shaped flanged location units with clamp ring
The hub unit designation Housing Bearing
FM207 UA207
Hlavní rozměry
Dimensions
d D L H E A A1 A2 N m
mm
35 72 156 92 130 53.3 33.5 14 14 M12
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor
kN
25.600 15.200
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
1.45

 

 

Calculations

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106h
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.