CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Služby - návrhy ložisek

Pracoviště koncernu ZKL disponují moderní výpočetní technikou a vlastním programovým vybavením založeném na desetiletích zkušeností, které umožňuje maximální optimalizaci konstrukce s ohledem na požadované provozní podmínky, trvanlivost a spolehlivost ložisek. Zdokonaluje užitné parametry valivých ložisek všech typů, zejména základní dynamické únosnosti, trvanlivosti, mezní frekvence otáčení, maximálních provozních teplot, sníženého třecího momentu a snížené hladiny vibrací.

Rozšiřuje základní sortiment běžných ložisek zaváděním nových progresivních materiálů.

Vyvíjí ložiska pro speciální použití ve vysoce disponovaných provozních podmínkách nebo pro nestandardní druhy uložení.

Rozšiřuje základní výrobní sortiment ložisek zaváděním nových konstrukčních řad pro široký rozsah použití ve strojírenství a ostatních odvětvích.

Vyvíjí ložiska pro vibrační stroje a zařízení používaná:

 • v automobilovém průmyslu - osobní, nákladní a speciální vozidla
 • v transportní a zvedací technice
 • ve vibračních strojích na železnicích
 • v robotech a manipulátorech v elektromotorech
 • v leteckém průmyslu
 • v energetice včetně jaderné
 • v obráběcích strojích
 • v tvářecích strojích
 • v důlních a hutních zařízeních
 • v zemědělské technice ve dřevozpracovatelském průmyslu
 • v kamenozpracovatelském průmyslu
 • a v mnoha dalších odvětvích

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.