CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Služby

Koncernová společnost ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. se zabývá zejména analýzami vnitřní geometrie valivých ložisek, analýzou kontaktních napětí v příslušném místě styku ložiskových součástí a řešením tribologických otázek.
Nejen součástí vývoje, ale i součástí zavedené výroby musí být ověřování technických parametrů výrobků. Specializovaná zkušebna koncernu ZKL se svým zkušebním zařízením slouží jak k trvalému ověřování technických parametrů standardních výrobků, tak i při vývoji nových speciálních ložisek, materiálů a příslušenství ložisek.
Koncernová společnost ZKL Tech-Tools, a.s. zajišťuje výrobu nářadí pro celý koncern ZKL a externí zákazníky. Výroba probíhá na základě dokumentace dodané odběratelem. Konstrukční práce zajišťuje tým konstruktérů, kteří mají pro svou činnost k dispozici výpočetní techniku vybavenou nejmodernějším softwarem SOLIDworks 2009 a AUTOCAD LT 2005

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.