CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Program INOVACE – VÝZVA III

Společnost ZKL Brno, a.s., realizuje investiční projekt "Inovace velkorozměrových ložisek v ZKL Brno", na který je poskytována finanční podpora od Evropské unie. Cílem projektu je procesní a výrobková inovace realizující teoretické závěry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na tepelné zpracování ložiskových součástí do vnějšího průměru 1600 mm. Výstupem projektu bude realizace souboru nového technologického zařízení pro tepelné zpracování ložiskových součástí z inovovaného materiálu. Technologické zařízení bude umístěné v novém objektu, který je součástí realizace projektu. Výsledkem budou dosažené technické parametry jednotlivých součástí (martenziticko–bainitická struktura, nízké procento zbytkového austenitu, snížení ovality, apod.) s pozitivním dopadem na zvýšení životnosti a spolehlivosti finálního výrobku - velkorozměrových valivých ložisek do vnějšího průměru 1600 mm. Nový technologický proces výrazně zvýší možnosti jejich uplatnění v oblasti větrných elektráren a dalších odvětvích energetiky a těžkého průmyslu. Předpokládaná doba realizace projektu: 2017 - 2019

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.