CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Program INOVACE – VÝZVA I

Společnost ZKL Brno, a.s. realizuje níže uvedený investiční projekt, na který je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Cílem projektu je procesní a výrobková inovace realizující teoretické závěry průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje zaměřeného na dokončování ložiskových součástí od vnějšího průměru 400 mm do průměru 1600mm.
Výstupem projektu bude ucelený soubor zařízení pro dokončovací operace ložiskových součástí složitých speciálních a dělených valivých ložisek do vnějšího průměru 1600 mm.
Předpokládaná doba realizace projektu: 2016 - 2017

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.