CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

PROJEKTY OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Společnosti koncernu ZKL čerpají prostředky z OP PIK díky zaměření programu na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to zejména v rámci programů INOVACE a APLIKACE.
 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.