CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Příčně dělená ložiska

Ložiska ZKL jsou používána v těžkém a báňském průmyslu a v mnoha dalších průmyslových odvětvích, také v zemědělství. Především pro obory těžkého průmyslu jsou určena speciální ložiska, kterým je v současnosti v naší společnosti věnována zvláštní pozornost. Jedná se o příčně dělená válivá ložiska, jejichž konstrukce a technologie výroby jsou v ZKL ověřeny na speciálních válečkových ložiscích do vnějšího průměru 900 mm a soudečkových ložiscích až do vnějšího průměru 1 600 mm. Sortiment těchto ložisek je neustále rozšiřován a řadí ZKL mezi přední světové výrobce.
Příčně dělená ložiska se s výhodou používají hlavně v těch podmínkách, kdy axiální montáž ložiska do uložení je nemožná, což se tyká na příklad vícenásobně uložené hřídele, klikové hřídele, dlouhé transmise nebo v případech, kdy by byla montáž
ložisek do uložení příliš zdlouhavá a delší odstávka zařízení by způsobovala velké výpadky v provozu.

Nejastěji používanými příčně dělenými ložisky ve světě jsou jednořadá válečková a dvouřadá soudečková ložiska. Obě zmíněné konstrukční skupiny má ZKL ve výrobním programu. Tato ložiska mají radiálně dělený vnější kroužek, vnitřní kroužek i klec pro vedení valivých elementů. Klece jsou většinou masivní mosazné. Spojeni obou polovin klece je provedeno tak, aby odolávalo dynamickým silám, kterým je klec za provozu vystavena. Obě poloviny vnitřního kroužku jsou na hřídeli umístěny pomoci opásacích kroužků vybavených šroubovým spojem s pojištěním proti uvolnění. Dělící spára mezi polovinami vnějšího kroužku může být kolmá na čelo kroužku. Naproti tomu se dělící rovina u vnitřního kroužku navrhuje skloněna pod úhlem, aby při odvalování valivých těles nedocházelo v zatíženém pásmu na hraně dělící plochy k rázům.

 

Vyhledat v katalogu

Copyright © 2012 ZKL, a.s.