CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v
několika řadách. Vyznačují se nízkým třením, vysokou tuhostí, tichým chodem. Ložiska
jsou vhodná  pro vysoké otáčky.
Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají oběžné dráhy ložiskových kroužků konstruované tak,  že spojnice jejich stykových bodů s kuličkami svírá s kolmicí na osu ložiska svírá ostrý úhel tzv. stykový úhel. Ložiska jsou schopna přenášet radiální a axiální síly současně. Axiální síly přenáší pouze v jednom směru. Axiální únosnost vzrůstá s rostoucím stykovým úhlem. Vhodným uspořádáním dvojice ložisek lze dosáhnout obousměrné axiální zatížitelnosti.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu.

 

Vyhledat v katalogu

Copyright © 2012 ZKL, a.s.