CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Dvouřadá soudečková ložiska

Dvouřadá soudečková ložiska jsou nerozebíratelná. Jsou vyráběna v několika řadách.
Dvouřadá soudečková ložiska jsou vyráběna s válcovou nebo kuželovou dírou
s kuželovitostí 1:12 nebo 1:30.
Ložiska jsou montována přímo na kuželový čep hřídele nebo pomocí upínacího, případně stahovacího pouzdra na válcový čep.
Dvouřadá soudečková ložiska mají dvě řady soudečků se společnou kulovou dráhou na vnějším kroužku. Tím je umožněno naklopení vnitřního kroužku ložiska vůči vnějšímu kroužku okolo středu ložiska bez narušení správné funkce. Tato ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost, průhyb hřídele i deformace tělesa.
Mohou přenášet velká radiální a současně působící i axiální zatížení v obou směrech.
Dvouřadá soudečková ložiska mají vysokou tuhost.
Ložiska jsou dodávána se standardní radiální vůlí, ložiska pro zvláštní případy uložení mohou být dodávána  s menší nebo větší radiální vůlí. Ložiska jsou vyráběna v normální
přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.
 

Pro zvýšení spolehlivosti ložisek v prostředí se zvýšenou hladinou vibrací a rázů jsou dvouřadá soudečková ložiska s jednodílnou masivní mosaznou hřebenovou klecí (MH) nebo dvoudílnou masivní mosaznou klecí (M). Obě klece jsou vedeny na vnějším kroužku. Ložiska jsou ve standardním provedení vyráběna vždy s mazací drážkou a třemi otvory ve vnějším kroužku. Toto provedení není na ložisku označeno. Ložiska s válcovou dírou mají užší tolerance díry a vnějšího průměru, ložiska s kuželovou dírou (K) mají pouze užší toleranci vnějšího průměru. Všechna ložiska mají zvětšenou radiální vůli v rozsahu C4. Tyto konstrukční změny jsou obsaženy ve sdruženém znaku D1. Ložiska jsou vyráběna i v konstrukčním provedení E. Ložiska jsou určena do těžkých provozních podmínek zejména pro:

  • vibrační stroje

  • vytřásací síta a rošty

  • vibrační běhouny

  • trakční stroje

 

Vyhledat v katalogu

Copyright © 2012 ZKL, a.s.