CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska jsou rozebíratelná, hřídelový kroužek s klecí a soudečky a tělesový kroužek se mohou montovat jednotlivě. Jsou vyráběná v několika řadách.
U axiálních soudečkových ložisek je zatížení přenášeno z jedné oběžné dráhy na druhou
pod určitým úhlem, což umožňuje přenášet kromě axiálního i zatížení radiální. Axiální soudečková ložiska se vyznačují vysokou tuhostí. Konstrukce těchto ložisek umožňuje
naklopení  hřídelového kroužku vůči tělesovému kroužku bez narušení funkce ložiska.
Axiální soudečková ložiska jsou schopna kompenzovat nesouosost  a průhyb hřídele.
Ložiska jsou vyráběna v normální přesnosti, pro uložení náročnější na přesnost  nebo uložení s vyšší frekvencí otáčení se používají ložiska s vyšší přesností chodu P6.

 

Vyhledat v katalogu

Copyright © 2012 ZKL, a.s.