CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Podpora prodeje

Služby - technicko-konzultační služby

Pro potřeby zákazníků slouží středisko Technicko-konzultačních služeb, které je plně k dispozici v poradenských i praktických službách v oblasti valivého uložení. Poskytuje uživatelům ložisek rychlé informace z oboru ložisek i příslušenství, poradenství z oboru tribologie, odborný dozor při montáži a demontáži ložisek do strojních zařízení i sledování ložisek v provozu.

Spolupracuje s výrobci na vývoji valivého uložení u nových strojů, posuzuje možnosti výroby speciálních ložisek včetně ložisek velkorozměrových, spolupracuje při zkoušení nových typů ložisek, vypracovává odborné posudky na havarovaná ložiska a navrhuje opatření pro odstranění příčin havárií.

Technicko-konzultační služby jsou součástí ZKL Výzkum a Vývoj, a. s.

TKS jsou Vám k dispozici na adrese:

ZKL - Výzkum a Vývoj, a. s. Jedovnická 8

628 00 Brno

Tel.: +420-544 135 146

Fax: +420-544 135 181

E-mail.: tks@zkl-vv.cz

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.