CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Ochranná známka ZKL v ČR

Společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a. s., byla vlastníkem ochranné známky ZKL kombinované, zapsané pod č. 152893 v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví, a ochranné známky slovní, zapsané pod č. 151740 u téhož úřadu (dále jen ochranné známky) do 21. listopadu 2001, kdy byla ochranná známka smluvně převedena do vlastnictví ZKL, a. s.

Ostatní subjekty koncernu, užívající ochranné známky na základě smluvního ujednání s jejich vlastníkem, vykonávají toto oprávnění v souladu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy hospodářské soutěže při respektování zásad organizace správy ochranné známky ZKL vydaných mateřskou společností formou aktu usměrňované součinnosti.

 

Oprávnění užívat ochranné známky ZKL

 

(stav k 31.1.2010)

Vlastník ochranné známky ZKL uděluje právo užívání ochranné známky ZKL na základě licenčních smluv, které jsou zaregistrovány na Úřadu průmyslového vlastnictví (či jiné instituce této působnosti) příslušné země.

Licenční smlouva vymezuje rozsah oprávnění k označování ložisek ochrannými známkami ZKL. Obdobným licenčním smluvním vztahem je vymezeno oprávnění uživatelů používat ochranné známky ZKL v kmeni obchodního názvu (obchodní firmy).

Níže uvedený seznam uvádí společnosti užívající ochranné známky ZKL.

Jediným oprávněným subjektem, který je oprávněn vydávat certifikáty autorizovaného distributora a výhradního zastoupení obchodním společnostem, zabývajícím se obchodováním v oblasti ložisek ZKL, je společnosti ZKL Bearings CZ, a. s., se sídlem v Brně, Česká republika.

 

Společnosti oprávněné užívat ochrannou známku ZKL v obchodním názvu společnosti (obchodní firmě) jsou následující:

 

Koncern ZKL
 • ZKL, a. s., Brno, Česká republika
Výrobní společnosti
 • ZKL Klášterec nad Ohří, a. s., Klášterec nad Ohří, Česká republika
 
 • ZKL Brno, a. s., Brno, Česká republika
 
 • ZKL Hanušovice, a. s., Hanušovice, Česká republika
Účelové společnosti *)
 • ZKL Výzkum a vývoj, a. s., Brno, Česká republika
 
 • ZKL Nářadí, a. s., Klášterec nad Ohří, Česká republika
Obchodní organizace
 • ZKL Bearings CZ, a. s., Praha, Česká republika
 
 • ZKL Rodamientos S. A., Buenos Aires, Argentina
 • ZKL Bearings (India) Pvt. Ltd., Kolkata, India
 • ZKL Rodamientos de México, S.A., León, México
 • ZKL Rolamentos do Brasil, Sao Paulo, Brasil
 • ZKL Latinoamérica S.A. , Montevideo, Uruguay

 

*) účelové společnosti jsou založeny zejména k zajišťování specifických služeb pro společnosti koncernu ZKL a k poskytování služeb uživatelům a dalším výrobcům v oblasti ložisek.

 

Firmy oprávněné označovat vyráběná ložiska ochrannou známkou ZKL na základě licenční smlouvy jsou následující:

 

Název platnost do:
ZKL Brno, a.s., Brno, ČR Doba neurčitá
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Klášterec nad Ohří, ČR Doba neurčitá

 

Další doplnění výrobního sortimentu řeší společnosti koncernu ZKL kooperačními smlouvami na výrobu ložisek s označením ochrannou známkou ZKL, které jsou výhradně distribuovány prostřednictvím obchodní organizace ZKL Bearings CZ, a. s.

Upozornění: Společnosti neuvedené ve výše uvedeném seznamu nemají oprávnění k označování vyráběných ložisek ochrannou známkou ZKL a činí tak neoprávněně v rozporu se zákonem, a to zákonem o ochranných známkách (č. 137/95 Sb.) a obchodním zákoníkem (č.513/91 Sb.)

 

Dotazy, týkající se jakýchkoliv pochybností o pravosti ložisek a nakládání s ochrannými známkami ZKL, směrujte na adresu head@zkl.cz, kde Vám budou zodpovězeny.

 

Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL

 

Následující seznam obsahuje přehled platných osvědčení o ochranných známkách v jednotlivých zemích světa. Kliknutím na příslušný odkaz otevřete PDF dokument s osvědčením.

 

Kontinent Stát Typ ochranné známky Soubor
Evropa Česká republika Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Dánsko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Estonsko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Kypr Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Litva Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Lotyšsko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Řecko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Evropa Slovensko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Indie Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Korea Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Singapur Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Spojené arabské emiráty Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Sýrie Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Taiwan Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Turecko Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Jemen Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie China Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Asie Iran Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Argentina Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Brazílie Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Ekvádor Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Kanada Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika El Salvador Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Paraguay Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Uruguay Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Spojené státy americké Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Chile Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Amerika Bolivia Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon
Austrálie a Oceánie Austrálie Osvědčení o registraci ochranné známky ZKL application/pdf icon

 

Barevné řešení ochranné známky

 

Základní barevné řešení ochranné známky. Negativní barevné řešení ochranné známky. Případy, kdy je možno použít toto negativní barevné řešení, jsou uvedeny v grafickém manuálu vydaném koncernem ZKL.
img img

Osvědčení o registraci ochranné známky NEW FORCE

 

Následující seznam obsahuje přehled platných osvědčení o ochranných známkách v jednotlivých zemích světa. V současné době dobíhají registrace známky NEW FORCE také v ostatních zemích světa. Kliknutím na příslušný odkaz otevřete PDF dokument s osvědčením v novém okně prohlížeče.

 

Kontinent Stát Typ ochranné známky Soubor
Evropa Česká republika Osvědčení o registraci ochranné známky NEW FORCE application/pdf icon
Amerika Spojené státy americké Osvědčení o registraci ochranné známky NEW FORCE application/pdf icon

 

Základní barevné řešení ochranné známky. Negativní barevné řešení ochranné známky. Případy, kdy je možno použít toto negativní barevné řešení, jsou uvedeny v grafickém manuálu vydaném koncernem ZKL.
img img
img img

 

Osvědčení o registraci průmyslových vzorů

 

Následující seznam obsahuje přehled platných průmyslových vzorů v jednotlivých zemích světa. V současné době dobíhají další registrace a to nejen v oblasti průmyslových vzorů, ale také v oblasti patentů. Kliknutím na příslušný odkaz otevřete PDF dokument s osvědčením v novém okně prohlížeče.

 

Průmyslový vzor „Krabička pro ložiska ZKL“

 

Kontinent Stát Typ ochranné známky Soubor
Evropa Česká republika Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Asie Argentina Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Asie Singapur Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Asie Taiwan Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Amerika Brazílie Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Amerika Spojené státy americké Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon
Austrálie a Oceánie Austrálie Průmyslový vzor krabička pro ložiska ZKL application/pdf icon

 

Další průmyslové a užitné vzory

 

Kontinent Stát Typ ochranné známky Soubor
Evropa Česká republika Ložisková komora a víko ložiskové komory application/pdf icon
Evropa Česká republika Klec pro dvouřadá soudečková ložiska application/pdf icon
Evropa Česká republika Dvouřadé soudečkové ložisko s dutými soudečky application/pdf icon
Evropa Česká republika Uložení výstupního hřídele pro pohon velkoobjemových otáčivých nádrží s nakloněnou osou rotace application/pdf icon
Evropa Slovensko Uložení výstupního hřídele pro pohon velkoobjemových otáčivých nádrží s nakloněnou osou rotace application/pdf icon

Copyright © 2012 ZKL, a.s.