CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

O společnosti

Budova ZKL, a.s.

Vize

Koncern ZKL, Brno tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě, prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka a schopnost přijmout odpovědnost. Ve všech činnostech uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí.

Zaměřujeme se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Speciální a technologická ložiska od průměru 400 do 1600 mm nabízíme v celém sortimentu spolu s technickým řešením, akceschopností s využitím moderních konstrukčních a vývojových metod a technologií.

Rozvojem stabilních obchodních vazeb na tradičních trzích ZKL ve světě zvýšit tržní podíl a upevnit pozici zejména v sektorech energetiky, těžebního, metalurgického, zpracovatelského průmyslu a dopravy.

Vedení bude vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a prostředí pro individuální rozvoj. Od svých zaměstnanců bude vyžadovat loajalitu a maximální nasazení pro naplnění vize firmy a dosažení přiměřené návratnosti vložených prostředků.
 

Obor činnosti

 

Výzkum, vývoj, výroba a distribuce valivých ložisek, výroba speciálních ložisek a komponentů pro železniční a automobilový průmysl.

 

Vznik koncernu

 

Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než sedmdesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999.

Koncern ZKL je certifikován dle EN ISO 9001:2015, dodavatelé pro automobilový průmysl dle ISO/TS 16 949:2002.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.