CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Vyhledávání

new force

Montážní návod

Účelem tohoto návodu je poskytnout provozním technikům, montérům a údržbářům přicházejícím do styku s valivými ložisky, základní návod pro pečlivou montáž.

S ohledem na velké množství nejrůznějších konstrukcí uložení, může se v některých případech vyskytnout potřeba speciálního montážního postupu, nebo speciálně upraveného či zkonstruovaného montážního nářadí.

V případě potřeby je oddělení OTPP společnosti ZKL připraveno poskytnout kvalifikované odborníky za účelem dozoru vlasní montáže příp. zaškolení pracovníků montáže u zákazníka.

Technická podpora

Oddělení technické podpory prodeje
+420 544 135 412
support@zkl.cz
 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.