CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Struktura Školicího střediska

Technologická učebna s dílnou

Jsou zde zastoupeny stroje pro vybrané technologie jak pro praktický zácvik konstruktérů a technologů, tak i pro zvyšování kvalifikace obsluhy a seřizovačů zařízení pro obrábění, tváření a tepelné zpracování z výrobních závodů koncernu. Součástí technologické učebny jsou i nezbytné sklady přípravků, materiálu a zázemí pro techniky. Při vyhodnocování dosahovaných parametrů se předpokládá úzká spolupráce s metrologickou laboratoří, která je umístěna ve specializovaných klimatizovaných prostorách.

technologie

 

Metrologická učebna a laboratoř

Jsou zde zastoupeny představitele základní měřící techniky pro ložiskovou výrobu. Učebna je určena především pro výcvik pracovníků z útvarů ÚŘJ, TPV a konstrukce, a to pro znalost metodik měření a vyhodnocování výsledků měření. Ve spolupráci s technologickou učebnou jsou ověřovány vlivy technologických podmínek na výsledné vlastnosti hodnocených povrchů.


 

Velká učebna č. 116

Určena pro cca 40 účastníků školení s vybavením pro audio-vizuální prezentace.


 

PC učebna č. 112

s výpočetní technikou pro 6 účastníků školení, která je určena především pro školení v menších skupinách, jako např. pro uživatelské užívání kancelářských a konstrukčních SW, internetu a pro odborné jazykové kurzy.


 

Malá učebna č. 232

pro školení v menších skupinách. Může sloužit i jako studovna a čítárna v souvislosti s vedle umístěnou knihovnou školicího střediska.


 

Projekt "Koncernové školicí středisko ZKL č. 1.3/057" je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.