CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Školicí středisko koncernu ZKL

Školící středisko koncernu ZKL bylo založeno v roce 2007 a jeho posláním je především rozvoj, posilování a upevňování dovedností, znalostí a schopností našich zaměstnanců. 

Našim cílem je poskytnout programy vzdělávání odpovídající potřebám rozvoje koncernu ZKL na úrovni všech společností. Chceme dosáhnout požadovaného stupně znalostí a dovedností pro všechny zaměstnance, kteří se účastní vzdělávacích programů. 

Snažíme se vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání lidských zdrojů působících v koncernu ZKL jednak zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání zaměstnanců na různých pozicích v organizační struktuře koncernu a jednak také přípravou programů vedoucích k osvojování nových a klíčových dovedností zaměstnanců, které budou odpovídat požadavkům pro výkon jejich činnosti na kvalitativně vyšší úrovni. 

Projekt "Koncernové školicí středisko ZKL č. 1.3/057" je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.