CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Poslání Školicího střediska

KONCEPCE VÝUKY A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Školení, kurzy a výuka jsou vždy určeny a přizpůsobovány konkrétnímu cílovému okruhu zaměstnanců. Snažíme se jasně vymezit tematickou oblast pro jednotlivé profesní odbornosti.

Výuka probíhá podle odborného zaměření ve specializovaných učebnách a počet účastníků se přizpůsobuje náročnosti školení. Proto jsou školení realizována buď formou individuálních kurzů, nebo v efektivních školicích skupinách s omezeným počtem účastníků.

Při výcviku na nové a náročné technologické a metrologické postupy a při školeních spojených s praktickými zkouškami je samozřejmě zohledněna různost praxí zaměstnanců.

Praxe vyžádání si zpětné vazby je samozřejmostí, která nám pomáhá zdokonalovat a lépe přizpůsobit naše služby.

ROZDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ DLE ODBORNOSTI

 • I. Zvyšování kvalifikace v oboru valivých ložisek
 • II. Požadavky norem a předpisů (ISO, VDA/TS, …)
 • III. Management a lidské zdroje
 • IV. Uživatelský SW, IS SAP
 • V. Konstrukční SW
 • VI. Jazykové kurzy
 • VII. Legislativa, odborné kurzy
 • VIII. Metrologie
 • IX. Technologie
 • X. Obsluha výrobních strojů – praktická výuka
 • XI. Periodická, zákonná (BOZP, PPO, řidiči, …)Projekt "Koncernové školicí středisko ZKL č. 1.3/057" je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.