CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Kompetenční model

Kompetenční model

Základem kompetenčního modelu koncernu ZKL je profesionalita, která představuje odborné znalosti manažera. Na tomto základu jsou postaveny další kompetence (způsobilosti). Každý manažer potřebuje podnikatelsky a strategicky myslet, být orientován na výkon a na cíl, a to nejen u sebe, svého týmu a společnosti, ale celého koncernu ZKL. Kompetenční model manažera koncernu ZKL je také podkladem pro definici kompetencí na nižších úrovních v organizační struktuře společností koncernu ZKL. Umí řídit a motivovat své lidi, srozumitelně komunikuje a vytváří podmínky pro jejich osobní rozvoj. Svým postojem otevírá prostor pro zlepšování. Je zralou osobností, která má důvěru druhých. Pojivem v tomto modelu jsou firemní hodnoty Zákazník – Kvalita – Lidé, jejichž počáteční písmena korespondují s obchodní značkou ZKL. Kompetenční model vychází ze strategie koncernu ZKL a jeho firemních hodnot. Model kompetencí definoval interpretační základnu pro jednotlivé personální procesy (hodnocení zaměstnanců, popisy pracovních míst, rozvoj a vzdělávání, kariérní plánování a výběr nových zaměstnanců).

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.