CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Personální řízení v koncernu ZKL

Pošlete nám svůj životopis

new force

43. Vzdělávací projekt

eumpsvlogo

Společnost ZKL a.s.

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzdělávání v koncernu ZKL“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004771. Předpokládaná doba realizace projektu je od červenec/2017 do červen/2019.

 

Popis projektu: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 

V projektu budou podpořeni zaměstnanci žadatele a partnerů, osoby všech věkových kategorií, muži i ženy, zaměstnanci na HPP. 

 

Aktuality: 

Společnost ZKL a.s. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele. V roce 2018 společnost ZKL a.s zahajuje realizaci vzdělávacích aktivit.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.