CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem d = 10 - 75 mm

7305BTNG

Ložiska v novém standardu NEW FORCE

 

schema

 

Hlavní rozměry Základní únosnost Mezní únavové zatížení Mezní frekvence otáčení pro mazání
d D B rs (min) r1s (min) a dynamická (Cr) statická (Cor) Pu Plastické mazivo Olej
mm kN kN min-1
25 62 17 1.1 0.6 27 26.842 14.570 0.662 10 000 12 500

 

Označení ložiska Připojovací rozměry Hmotnost
  d da (min) Da (max) ra (max)  
  mm kg
7305BTNG 25 31 55 1 0.235

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
L10h =(CP)p*10660*n   n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.