CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem d = 10 - 75 mm

7303BTNG

Ložiska v novém standardu NEW FORCE

 

schema

 

Hlavní rozměry Základní únosnost Mezní únavové zatížení Mezní frekvence otáčení pro mazání
d D B rs (min) r1s (min) a dynamická (Cr) statická (Cor) Pu Plastické mazivo Olej
mm kN kN min-1
17 47 14 1 0.6 20 16.307 8.000 0.364 12 600 15 000

 

Označení ložiska Připojovací rozměry Hmotnost
  d da (min) Da (max) ra (max)  
  mm kg
7303BTNG 17 23 41 1 0.107

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
L10h =(CP)p*10660*n   n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.