CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Speciální jednořadá válečková ložiska pro nápravy kolejových vozidel

PLC 410-54.2

2xB
73
min. 3
min. 2.1
140.5 120 150.8 215Správné označení: PLC 410-54.2

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
PLC 410-54.2
Konstrukce
Design
Speciální jednořadá válečková ložiska pro nápravy kolejových vozidel
Hlavní rozměry
Dimensions
d D B rs (min) r1s (min) d1 d2 F
mm
120 215 73 3 2.1 150.8 140.5
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor Pu Rychlost kolejových vozidel Radiální vůle Axiální vůle 0.00
kN km.h-1 (min) (max) (min) (max)
520 730 76.26 160.00 0.125 0.165 0.2 0.4 0.00
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
10.4

 

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.