CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Speciální jednořadá válečková ložiska pro nápravy kolejových vozidel

PLC 410-13.2.5

2xB
80
min. 3
min. 7.5
160.8 150 119.3 240Správné označení: PLC 410-13.2.5

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
PLC 410-13.2.5
Konstrukce
Design
Speciální jednořadá válečková ložiska pro nápravy kolejových vozidel
Hlavní rozměry
Dimensions
d D B rs (min) r1s (min) d1 d2 F
mm
119.3 240 80 3 7.5 160.8 150
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor Pu Rychlost kolejových vozidel Radiální vůle Axiální vůle P6
kN km.h-1 (min) (max) (min) (max)
553 742 75.86 200.0 0.12 0.16 0.3 0.9 P6
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
16

 

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.