CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

7303AA

14
min. 1
min. 0.6
min. 1 min. 1
47 17
15

1
1
23
41Správné označení: 7303AA

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
7303AA
Konstrukce
Design
Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Hlavní rozměry
Dimensions
d D B rs (min) r1s (min) a
mm
17 47 14 1 0.6 15
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor Pu MFO-pl. maz. MFO - olej
kN min-1
16.627 7.890 0.359 12 600 15 000
Připojovací rozměry
Mounting Dimensions
da (min) Da (max) ra (max)
23 41 1
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
0.12

 

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
L10h =(CP)p*10660*n   n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106km
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.