CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Čtyřbodová ložiska

QJ308N2MA

23
min. 1.5
min. 1.5
min. 1.5
min. 1.5
90 72.5 40 52
46

1.5
1.5
81 49Správné označení: QJ308N2MA

Radiální vůle: C
Přesnost: P
Stabilizace: S
Typ
Type
QJ308N2MA
Konstrukce
Design
Čtyřbodová ložiska
Hlavní rozměry
Dimensions
d D B r(s min) a d1 D1
mm
40 90 23 1.5 46 52 72.5
Výkonové parametry
Performance parameters
Cr Cor Pu MFO-pl. maz. MFO - olej
kN min-1
71.500 58.500 2.450 6 300 8 500
Připojovací rozměry
Mounting Dimensions
da (min) Da (max) ra (max)
49 81 1.5
Hmotnost
Mass
- [ kg ]
0.78

 

 

Výpočty

vzorec C = kN  
P = kN  
L10 = 106ot
vzorec Fa
Fr
  n=
 
L10h = h
  D=
 
L10km = 106h
vzorec   a23=
  a1=
Lna = 106ot
Copyright © 2012 ZKL, a.s.