CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Technologie

Ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. je těžiště výroby soustředěno na díly určené pro automobilní průmysl. Jedná se především o kovové přesně ohýbané trubky, které se používají v chladícím, topném a olejovém systému automobilu. Se zvětšováním výkonů motorů jde ruku v ruce i proces využívání i nepatrných prostorů na motoru, což má za následek potřebu výroby chladících trubek mnohdy složitě ohýbaných. Dalšími požadavky na naše výrobky jsou, kromě již zmiňované vysoké přesnosti, povrchová ochrana s odpovídající odolností okolních prostředí a samozřejmě dnes již neodmyslitelné minimální výrobní náklady.

Řešení výroby určité konkrétní trubky probíhá přísně střeženým procesem řízení projektů. V konstrukční fázi disponujeme vlastním konstrukčním oddělením, které ve spolupráci s konstrukcí automobilek řeší případné technologické změny, a je také využito na konstrukci vlastních nástrojů, přípravků (svařovacích, tlakovacích) a nářadí (lisovací, měrky zástaveb či ohnutých tvarů trubek).

Následující výrobní etapa je složena z těchto částí:

  • etapa výroby prototypů, prvních vzorků, realizovaná vlastní prototypovou dílnou
  • etapa výroby standardních seriových výrobků, tj. výrobků, které se vyrábí za podmínek běžné seriové výroby.

 Technologie dělení trubek – CNC stroj BLM-ADIGE TS-72

Technologie ohýbání trubek – CNC ohýbačka BLM

Technologie ohýbání trubek – CNC ohýbačka CRIPPA

Technologie tváření konců trubek – Temovka BLM

Vyhrdlovací stroj – T-Drill

Technologie fixace bodovým svářováním – JESVA

Bubnové čistící zařízení – SUMMA ATOLL

Bodovací lis WLP – 84

Průběžná pájecí pec – MAHLER

Pece

Multisenzorový optický přístroj WERTH

Třísouřadnicové měřící zařízení – POLI

 

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.