CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

Systém dodržování jakosti

Vedení ZKL Hanušovice, a.s. si je vědomo své odpovědnosti k uplatňování, rozvíjení a neustálému zlepšování efektivity systému jakosti, který je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících postavení výrobků ZKL na trhu. Proto stanovuje tuto politiku jakosti:

  • Společnost ZKL Hanušovice, a.s. je orientovaná na požadavky zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti a s ohledem na ostatní zainteresované strany.
  • Základ vztahu k zákazníkovi je postaven na plnění deklarovaných parametrů finálního výrobku a poskytování kvalifikovaných technických služeb.
  • Společnost ZKL Hanušovice, a.s. citlivě vnímá vývoj potřeb a požadavků zákazníka na něž pak může co nejefektivněji reagovat.
  • Společnost usiluje o trvalé zvyšování užitné hodnoty výrobků a efektivity produkce značky ZKL Hanušovice, a.s.
  • Pro zvyšování parametrů a úrovně jakosti výrobků ZKL Hanušovice, a.s. je vytvořena struktura koncernu kladoucí důraz na vlastní výzkum a vývoj.
  • Společnost usiluje o neustálé zlepšování efektivity systému jakosti, odstraňuje zjištěné nedostatky realizací nápravných opatření a k zamezení možného vzniku neshod přijímá preventivní opatření.
  • Budování partnerských vztahů s dodavateli a jejich zapojení do systému jakosti ZKL Hanušovice, a.s. má významný podíl na jeho efektivitě.
  • Jakost výrobků ZKL Hanušovice, a.s. je postavena na vědomí důležitosti odvedení kvalitní práce každým zaměstnancem. Odvedení kvalitní práce je osobním cílem každého zaměstnance/spolupracovníka.
  • Motivace a ocenění pracovních výsledků, vzdělávání a objektivní informovanost vytváří předpoklady k úspěšnému plnění pracovních úkolů a minimalizaci chyb.
  • Dosaženou úroveň systému jakosti, orientovaného na požadavky automobilového průmyslu, dokládá ZKL Hanušovice, a.s. získanými certifikáty.

Směrnice požadavků na dodavatele (PDF, 5 MB)

Směrnice požadavků na dodavatele - p1 (DOC, 338 kB)

Směrnice požadavků na dodavatele - p2 (XLS, 81 kB)

Směrnice požadavků na dodavatele - p3 (DOC, 91 kB)

Směrnice požadavků na dodavatele - p4 (DOC, 141 kB)

Směrnice požadavků na dodavatele - p5 (DOC, 104 kB)

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.