CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

01.02.2018 - 08:55

V roce 2017 byl schválen projekt CZ.03.1.50/0.0/0.0/16_043/0004771 Vzdělávání v koncernu ZKL s termínem realizace od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Tento projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty týkající se vzdělávání zaměstnanců, které byly v rámci koncernu ZKL realizovány. Jeho cílem je prohloubit znalosti, dovednosti a kompetence zaměstnanců v oblastech jako jsou Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

26.01.2018 - 10:23

Tak jako v minulých letech i v roce 2018 se koncern ZKL bude účastnit významných veletrhů a výstav v České republice, Evropě, Asii a Americe. Již tradičními veletrhy v České republice, kde značka ZKL nesmí chybět, je červnový veletrh drážní techniky Czech Raildays v Ostravě či domácí Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který v letošním roce oslaví jubilejní 60. ročník.

19.01.2018 - 11:10

V koncernu ZKL se toho v roce 2017 událo opravdu mnoho. Z těch nejdůležitějších věcí uvádíme:

Neustále investujeme do nových strojních technologií a zlepšujeme výrobní procesy. Proto jsme mezi inovace roku 2017 zařadily 2 nové stroje na výrobu velkorozměrových ložisek. V ZKL Brno, a.s. byl instalován karuselový soustruh BASICTURN 1250 C2 od výrobce TOSHULIN a.s., který se stal klíčovým strojem obrobny velkorozměrových ložisek. Pro brněnský závod jsme také ve Francii zadali výrobu víceúčelového obráběcího stroje Bertiez, jehož instalace proběhne v nejbližších týdnech.

22.12.2017 - 08:15

Vážení obchodní partneři,

s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a projevenou přízeň a zároveň Vám popřáli mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce nadcházejícím. Pevně věříme, že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet a že se nám podaří splnit Vaše očekávání i v roce 2018.

ZKL Group

21.12.2017 - 12:25

V pátek 8. prosince 2017 se uskutečnil vánoční večírek koncernu ZKL v sídle společnosti v Brně. Večírek byl zahájen proslovem generálního ředitele Ing. Jiřího Prášila, který zhodnotil uplynulý rok, seznámil přítomné hosty s plány na rok následující a všem zaměstnancům poděkoval za práci, kterou pro koncern a budování značky ZKL odvádějí. Po úvodním proslovu následovalo vyhodnocení nejlepších zaměstnanců mateřské společnosti a dceřiných společností sídlících v Brně.

11.12.2017 - 11:50

Společnost Mayfer Rulemanes byla založena v roce 1969 a od té doby se stala lídrem v oblasti dodávek ložisek pro zemědělský sektor. Má i výbornou pozici v oblasti dopravy. Je to společnost, která na základě svých obchodních aktivit v průběhu let dokázala zařadit mezi své hlavní zákazníky také nejdůležitější průmyslové firmy v Uruguayi.

23.11.2017 - 13:33

EXPOCORMA je považována za nejvýznamnější veletrh v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství v Chile a v Latinské Americe a koná se v regionu Bío Bío - Chile.

V období od 8. do 10. 11. se soustředila pozornost celého lesnického odvětví na tento veletrh (EXPOCORMA), na kterém se každé dva roky schází přední představitelé a zástupci tohoto segmentu.

23.11.2017 - 12:17

V listopadu 2017 se uskutečnila pracovní cesta výkonného ředitele ZKL Bearings CZ, a.s. Ing. Jiřího Prášila ml. a vedoucího obchodní skupiny OS31 (Latinská Amerika) do Argentiny.

30.10.2017 - 08:27

Koncern ZKL se již tradičně účastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který letos probíhal ve dnech 9. – 13. října 2017. Ročník 2017 potvrdil pozici MSV jako nejvýznamnějšího strojírenského veletrhu střední Evropy. Svou nabídku zde představilo 1631 vystavujících firem z 32 zemí a navštívilo jej více než osmdesát tisíc návštěvníků. Podíl vystavovatelů ze zahraničí dosáhl 50 procent, přičemž největší zastoupení měly Německo, Indie, Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea, Čína.

19.10.2017 - 07:52

ZKL se i letos zúčastnilo Mezinárodního strojírenského veletrhu. V rámci akce zde pro ČTK poskytlo informace o svých plánovaných investicích a aktuálních tržbách. ZKL následně do svého zpravodajského servisu zařadily deníky Blesk nebo E15.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/498619/zkl-letos-planuje-rust-trzeb-o-osm-procent-na-temer-1-16-miliardy.html

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.