CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

18.05.2010 - 09:02

Ve dnech 13. - 14. května 2010 proběhla konference zástupců autorizovaných distributorů ZKL z České a Slovenské republiky, pro kterou nám již podruhé zázemí poskytl hotel Kraví Hora v Bořeticích na jižní Moravě. Náročný formální program setkání, ve kterém byly pracovníky ZKL prezentovány autorizovaným distributorům informace z oblasti prodeje ložisek, o postavení koncernu ZKL na trhu, či o stavu inovačního procesu v koncernu ZKL byl vyvážen odpoledním neformální částí programu.

17.05.2010 - 14:37

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ložiska větších rozměrů po celém světě, připravilo ZKL strategický záměr rozšíření výroby ložisek tohoto sortimentu. Předmětem projektu je zavedení výroby soudečkových a speciálních ložisek do průměru 1 600 mm. V realizační oblasti je záměr již nyní naplňován prvními typy těchto ložisek.

16.04.2010 - 12:54

Společnost ZKL spolupracuje s policií ČR na řešení kauzy nelegálního prodeje ložisek ZKL. Vzhledem k tomu, že se jedná se o výrobky značného stáří, neodpovídá kvalita těchto produktů současnému standardu ZKL, čímž dochází k poškozování našich zákazníků a dobrého jména značky ZKL. Apelujeme proto na naše partnery a zákazníky, aby se vyhnuli spolupráci s firmami pochybného charakteru, které tato ložiska prodávají jako plnohodnotné výrobky za současné tržní ceny, a nakupovali produkty ZKL výhradně prostřednictvím autorizované distribuční sítě příp. přímo od naší společnosti.

17.03.2010 - 08:30

ZKL Group jako dlouholetý dodavatel ložisek pro společnost OKD realizovalo v minulém roce pro tuto společnost výrobu speciálního děleného ložiska s vnějším průměrem 1150mm. Toto ložisko bylo namontováno dne 17.11.2009. V průběhu měsíce března došlo k průběžnému vyhodnocení půlročního sledovaného provozu ložiska. V průběhu tohoto provozu bylo zjištěno, že ložisko ZKL má lepší parametry než původní ložisko od předního evropského výrobce, mimo jiné výrazně nižší hlučnost.

03.03.2010 - 15:46

Ve dnech 13. – 16. 1. 2010 se uskutečnil pravidelný teambuilding managementu koncernu ZKL. Jako každý rok byl samozřejmě i letošní teambuilding spojený s revizí stanovené strategie, hodnocením dosažených výsledků a vytyčením dalších cílů. Výkonní a odborní ředitelé ve svých předem připravených prezentacích nejen zhodnotili uplynulý rok, ale současně předložili své návrhy na zlepšení a plány do budoucna. Na závěr celého setkání byl přizván také PhDr. Ivan Fišera, který pomohl manažerům definovat  zejména krátkodobé cíle v rámci scénáře trvalého rozvoje celého koncernu ZKL.

27.12.2009 - 12:45
TBA sken

Ve spolupráci se ZKL LATINOAMERICA, S. A., regionálním zastoupením koncernu ZKL pro jižní Ameriku byla v průběhu listopadu úspěšně ukončena homologace ZKL ložisek pro kolejová vozidla v Argentině.

02.11.2009 - 12:48

Ve spolupráci s Klubem důchodců ZETORÁK se ve středu 30. září 2009 ve výrobním závodě ZKL Brno, a.s. uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců koncernu ZKL zaměřené zejména na prohlídku závodu.

02.11.2009 - 12:47
popiska pro tento obrázek

Ředitel společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Ing. Vladimír Zikmund se zúčastnil X. mezinárodního sympozia INTERTRIBO, které se konalo ve dnech 21. až 23. 10. 2009 v kongresovém centru Academia ve Staré Lesné na Slovensku.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.