CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

03.03.2010 - 15:46

Ve dnech 13. – 16. 1. 2010 se uskutečnil pravidelný teambuilding managementu koncernu ZKL. Jako každý rok byl samozřejmě i letošní teambuilding spojený s revizí stanovené strategie, hodnocením dosažených výsledků a vytyčením dalších cílů. Výkonní a odborní ředitelé ve svých předem připravených prezentacích nejen zhodnotili uplynulý rok, ale současně předložili své návrhy na zlepšení a plány do budoucna. Na závěr celého setkání byl přizván také PhDr. Ivan Fišera, který pomohl manažerům definovat  zejména krátkodobé cíle v rámci scénáře trvalého rozvoje celého koncernu ZKL.

27.12.2009 - 12:45
TBA sken

Ve spolupráci se ZKL LATINOAMERICA, S. A., regionálním zastoupením koncernu ZKL pro jižní Ameriku byla v průběhu listopadu úspěšně ukončena homologace ZKL ložisek pro kolejová vozidla v Argentině.

02.11.2009 - 12:48

Ve spolupráci s Klubem důchodců ZETORÁK se ve středu 30. září 2009 ve výrobním závodě ZKL Brno, a.s. uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců koncernu ZKL zaměřené zejména na prohlídku závodu.

02.11.2009 - 12:47
popiska pro tento obrázek

Ředitel společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. Ing. Vladimír Zikmund se zúčastnil X. mezinárodního sympozia INTERTRIBO, které se konalo ve dnech 21. až 23. 10. 2009 v kongresovém centru Academia ve Staré Lesné na Slovensku.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.