CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

30.06.2010 - 12:42

Ve dnech 25. – 26. 6. 2010 se uskutečnil pravidelný předprázdninový teambuilding zaměstnanců koncernu ZKL.  Po dvou letech jsme se opět vrátili k oblíbenému výletu na kolech. Abychom se vyhnuli nebezpečnému a rušnému provozu na silnicích, byla zvolena trasa zejména po klidných cyklostezkách jižní Moravy, a to konkrétně z Lanžhotu přes Pohansko, Hraniční zámeček a Bulhary až do Pavlova.

14.06.2010 - 08:54

Dne 8.6.2010 organizovalo ZKL pro své partnery z oblasti železničních ložisek Den ZKL v prostorách Zkušebního centra VÚŽ Praha, a. s., kterého se zúčastnil generální ředitel ZKL Ing. Jiří Prášil a představitelé společnosti ZKL – Výzkum a vývoj. Zástupci koncernu prezentovali široký záběr aktivit společností ZKL v tuzemsku i zahraničí. Především byl dán prostor novinkám a vývojovým projektům z oboru ložisek pro kolejová vozidla. Po vlastní prezentaci byla pro zájemce připravena i exkurze na pracovišti Dynamického zkušebního stavu VÚŽ Praha, a.

18.05.2010 - 09:02

Ve dnech 13. - 14. května 2010 proběhla konference zástupců autorizovaných distributorů ZKL z České a Slovenské republiky, pro kterou nám již podruhé zázemí poskytl hotel Kraví Hora v Bořeticích na jižní Moravě. Náročný formální program setkání, ve kterém byly pracovníky ZKL prezentovány autorizovaným distributorům informace z oblasti prodeje ložisek, o postavení koncernu ZKL na trhu, či o stavu inovačního procesu v koncernu ZKL byl vyvážen odpoledním neformální částí programu.

17.05.2010 - 14:37

Vzhledem k rostoucímu zájmu o ložiska větších rozměrů po celém světě, připravilo ZKL strategický záměr rozšíření výroby ložisek tohoto sortimentu. Předmětem projektu je zavedení výroby soudečkových a speciálních ložisek do průměru 1 600 mm. V realizační oblasti je záměr již nyní naplňován prvními typy těchto ložisek.

16.04.2010 - 12:54

Společnost ZKL spolupracuje s policií ČR na řešení kauzy nelegálního prodeje ložisek ZKL. Vzhledem k tomu, že se jedná se o výrobky značného stáří, neodpovídá kvalita těchto produktů současnému standardu ZKL, čímž dochází k poškozování našich zákazníků a dobrého jména značky ZKL. Apelujeme proto na naše partnery a zákazníky, aby se vyhnuli spolupráci s firmami pochybného charakteru, které tato ložiska prodávají jako plnohodnotné výrobky za současné tržní ceny, a nakupovali produkty ZKL výhradně prostřednictvím autorizované distribuční sítě příp. přímo od naší společnosti.

17.03.2010 - 08:30

ZKL Group jako dlouholetý dodavatel ložisek pro společnost OKD realizovalo v minulém roce pro tuto společnost výrobu speciálního děleného ložiska s vnějším průměrem 1150mm. Toto ložisko bylo namontováno dne 17.11.2009. V průběhu měsíce března došlo k průběžnému vyhodnocení půlročního sledovaného provozu ložiska. V průběhu tohoto provozu bylo zjištěno, že ložisko ZKL má lepší parametry než původní ložisko od předního evropského výrobce, mimo jiné výrazně nižší hlučnost.

03.03.2010 - 15:46

Ve dnech 13. – 16. 1. 2010 se uskutečnil pravidelný teambuilding managementu koncernu ZKL. Jako každý rok byl samozřejmě i letošní teambuilding spojený s revizí stanovené strategie, hodnocením dosažených výsledků a vytyčením dalších cílů. Výkonní a odborní ředitelé ve svých předem připravených prezentacích nejen zhodnotili uplynulý rok, ale současně předložili své návrhy na zlepšení a plány do budoucna. Na závěr celého setkání byl přizván také PhDr. Ivan Fišera, který pomohl manažerům definovat  zejména krátkodobé cíle v rámci scénáře trvalého rozvoje celého koncernu ZKL.

27.12.2009 - 12:45
TBA sken

Ve spolupráci se ZKL LATINOAMERICA, S. A., regionálním zastoupením koncernu ZKL pro jižní Ameriku byla v průběhu listopadu úspěšně ukončena homologace ZKL ložisek pro kolejová vozidla v Argentině.

02.11.2009 - 12:48

Ve spolupráci s Klubem důchodců ZETORÁK se ve středu 30. září 2009 ve výrobním závodě ZKL Brno, a.s. uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců koncernu ZKL zaměřené zejména na prohlídku závodu.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.