CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

21.06.2011 - 14:21

ZKL Group jako tradiční vystavovatel se letos opět účastnil mezinárodního veletrhu manipulační a drážní techniky Czech Raildays v Ostravě. Mezi mnohými vystavovanými exponáty speciálních ložisek pro železniční dopravu, které koncern ZKL již tradičně vystavuje, budily zájem návštěvníků především speciální dvouřadá kuželíková ložiska pro nápravy železničních kolejových vozidel pro osobní přepravu s označením PLC 810-13.1 (CTBU 130x230x160) a PLC 810-13.1 (TBU 130x230x180), které bylo vyvinuto na podnět společnosti ŽOS – Vrútky.

08.06.2011 - 09:29

U příležitosti 12. mezinárodního veletrhu železniční a manipulační techniky Czech Raildays v Ostravě  2011 bude představena nová TBU jednotka 130 x 230 x 180, vyvinutá na podnět společnosti ŽOS – Vrútky. V součastné době probíhají zkoušky na testovacích stavech v ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.. 

Další informace je možné se dozvědět v expozici ZKL (stánek B6), kam si Vás jménem společnosti ZKL Group dovolujeme pozvat.

 
08.06.2011 - 09:20

Vedení ZKL Group přichystalo pro své zaměstnance pravidelný teambuilding, který se konal již tradičně v předprázdninových dnech, letos ve dnech 3. 6. – 4. 6. 2011. Tento rok se opět jelo na kolech a to z Mariánského údolí ve staré Líšni přes Bílovice nad Svitavou, Adamov, Blansko až na Skalní mlýn. Tato trasa byla dlouhá asi 40 km. Samozřejmě, že pro zdatnější cyklisty byla připravena trasa delší, která z Blanska pokračovala přes Petrovice do Sloupu a následně Pustým žlebem k hotelu Skalní mlýn (cca 60 km).

27.05.2011 - 14:51

9. května 2011 byla zahájena rekonstrukce haly č.5 v závodě ZKL Brno a.s.. Stavbu slavnostně otevřel generální ředitel ZKL a.s. Ing. Jiří Prášil CSs., položením základního kamene. Rekonstruovaná část výrobní haly, o rozměrech cca 30,2m x 80,5m x 10,5m, bude určena pro výrobu, měření a montáž velkorozměrových ložisek do průměru 1.600mm.

17.05.2011 - 15:04

Ve dnech 12. - 13. května 2011 proběhla tradiční konference zástupců autorizovaných distributorů ZKL, pro kterou nám zázemí poskytl již potřetí hotel Kraví Hora v Bořeticích na jižní Moravě. Této akce se letos poprvé zúčastnili také zahraniční zástupci autorizovaných distributorů z Maďarka, Polska a Rakouska. Formální program setkání, ve kterém byly pracovníky ZKL prezentovány autorizovaným distributorům informace z oblasti prodeje ložisek, o postavení koncernu ZKL na trhu, či o stavu inovačního procesu v koncernu ZKL byl vyvážen odpolední neformální částí programu.

16.05.2011 - 14:50

Oddělení technicko-výrobního rozvoje koncernu ZKL má v plánu inovací rozšíření sortimentu ložisek v provedení NEW FORCE. Tato nová ložiska budou zveřejňována v katalogu ložisek ZKL v sekci novinek ihned po uvolnění do sériové výroby. Pro rok 2011 se bude jednat se o následující typy:

 

23120 EMH** 

23052 EMH** 

23056 EMH** 

23060 EMH** 

23160 EW33HM** 

23064 EMH** 

23068 EMH** 

23968 EW33MH** 

23072 EMH** 

06.05.2011 - 12:52

Dne 2. května 2011 nastoupil na nově otevřenou pozici Vedoucího personálního odboru pan Mgr. Martin Lutonský, který říká:

"Chtěl bych využít svých předchozích zkušeností v řízení lidských zdrojů k dotvoření  a optimalizování celkové koncernové personální strategie a tím přispět k bezproblémovému chodu personálních procesů v rámci celého koncernu."

06.05.2011 - 08:02

V měsíci dubnu bylo uvolněno do sériové výroby 6 nových typorozměrů. Z toho 2 tprm axiálních soudečkových ložisek, 3 tprm radiálních soudečkových ložisek a 1 tprm kluzného kloubového ložiska.

29436 EJ

29438 EJ

23160 EW33MH New Force

23172 EW33MH New Force

23176 EW33MH New Force

PLC 812-10

 
14.04.2011 - 07:47

Koncern ZKL se jako tradiční český výrobce ložisek zúčastnil významného mezinárodního strojírenského veletrhu v Hannoveru, kde prezentoval svůj rozsah výroby speciálních ložisek. Tento sortiment byl rozšířen o nový typ ložiska pro nápravy železničních kolejových vozidel pro osobní přepravu.  Jedná se o speciální dvouřadé kuželíkové ložisko PLC 810-13 (CTBU 130x230x160) pro podvozky kolejových vozidel. Tato ložiska jsou používána například na nových elektrických jednotkách 471 - City Elephant.

06.04.2011 - 13:32

V neděli 2. ledna 2011 se v Pardubicích uskutečnilo netradiční utkání pod širým nebem OPEN AIR GAME 2011 mezi hráči extraligových týmů HC Kometa Brno a HC Eaton Pardubice. Součástí programu byl i benefiční předzápas hokejových legend těchto týmů. Sponzorem utkání se stal právě koncern ZKL. Součástí projektu s charitativním podtextem byla dražba hokejových dresů nesoucích logo ZKL, ve kterých se během utkání hrálo. Jednalo se o repliky dresů ze sezón 1962 až 1976, kdy Kometa hrála pod názvem ZKL Brno. Byly vytvořeny speciálně pro tuto jedinečnou příležitost a podepsány hráči.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.