CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

28.05.2012 - 23:32

Ve dnech 24. - 25. května 2012 proběhla tradiční konference zástupců autorizovaných distributorů ZKL, pro kterou nám zázemí tentokráte poskytl hotel Skalní mlýn na jižní Moravě nedaleko známé propasti Macocha.

28.05.2012 - 14:13

Ložiska ZKL, jejichž tradice dosáhla již 65 let, čelí na domácím trhu falzifikaci.

Firmy, které falzifikáty ložisek ZKL šíří do oběhu, při svém nekalosoutěžním jednání, poškozují značku ZKL, klamou zákazníka a ohrožují jeho důvěru ve značku ZKL.

Zákazník je díky falzifikaci vystavován riziku vzniku dalších škod při provozování zařízení, neboť nepředpokládá, že má ve svém zařízení namontováno ložisko neznámého původu a nepředvídatelných parametrů. V případě reklamace dochází k jednoznačnému zamítnutí. 

11.04.2012 - 06:35

Ve dnech od 2. 4. 2012 – 4. 4. 2012 zástupci koncernu ZKL prezentovali v hlavním městě Mongolska – Ulánbátaru záměr uvedení ložisek ZKL na trh v Mongolsku. Ložiska jsou nabízena zejména v následujících průmyslových segmentech:

- důlní průmysl

- energetický průmysl

- železniční doprava

10.04.2012 - 13:02

ZKL uzavřelo dohodu o spolupráci s největší důlní společností na černé uhlí v Číně. První objednávka byla uzavřena dne 14. 3. 2012 na částku 2,1 mil. USD.

03.04.2012 - 06:08

V prvním čtvrtletí letošního roku byly uvolněny do sériové výroby 4 nové typorozměry. Jde o 3 radiální soudečková ložiska, z nichž 2 jsou v provedení NEW FORCE a jedno axiální soudečkové ložisko.

 

T 29488 EM 

23096 EW33MH**

23160 CW33J

22334 EW33MH**

 
19.03.2012 - 13:30

V 11. kalendářním týdnu byla uzavřena kolektivní vyjednávání za všechny společnosti koncernu ZKL. V nových kolektivních smlouvách je ukotven zejména mzdový vývoj pro rok 2012 a legislativní změny vycházejícího z nového zákoníku práce platného od 1.1.2012. Zaměstnavatel společně s odborovými organizacemi věří, že máme před sebou náročnou cestu letošním rokem, která však bude korunována dosažením schválených plánů pomocí špičkové práce všech zaměstnanců koncernu ZKL. 

10.02.2012 - 16:22

V průběhu posledního lednového týdne proběhl v Campingu Baldovec zážitkový kurz pro talentované zaměstnance koncernu ZKL. Podpora talentů je jednou z priorit koncernu, která vychází ze záměru motivovat a rozvíjet mladé a talentované zaměstnance s odborným a pracovním potenciálem. Účastníci procházeli aktivitami zaměřenými na ověření jejich psychické a fyzické zdatnosti a týmové spolupráce. 

22.12.2011 - 10:57

Vážení obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek, rádi bychom vás pozvali do sekce "Média", kde najdete články, které vyšli o koncernu ZKL v tisku. Kromě sekce "Aktuality" i zde můžete najít spoustu informací o koncernu ZKL, jeho krocích a úspěších.

  

Ing. František Piálek

odborný pracovník marketingu

13.12.2011 - 14:39

Vážení obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek, v těchto dnech vyšlo nové 46. číslo časopisu Zetkalák, tradičního časopisu koncernu ZKL.

Nové číslo je možné stáhnou zde.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.