CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL Cyklisté dětem

 

Aktuality

16.05.2011 - 14:50

Oddělení technicko-výrobního rozvoje koncernu ZKL má v plánu inovací rozšíření sortimentu ložisek v provedení NEW FORCE. Tato nová ložiska budou zveřejňována v katalogu ložisek ZKL v sekci novinek ihned po uvolnění do sériové výroby. Pro rok 2011 se bude jednat se o následující typy:

 

23120 EMH** 

23052 EMH** 

23056 EMH** 

23060 EMH** 

23160 EW33HM** 

23064 EMH** 

23068 EMH** 

23968 EW33MH** 

23072 EMH** 

06.05.2011 - 12:52

Dne 2. května 2011 nastoupil na nově otevřenou pozici Vedoucího personálního odboru pan Mgr. Martin Lutonský, který říká:

"Chtěl bych využít svých předchozích zkušeností v řízení lidských zdrojů k dotvoření  a optimalizování celkové koncernové personální strategie a tím přispět k bezproblémovému chodu personálních procesů v rámci celého koncernu."

06.05.2011 - 08:02

V měsíci dubnu bylo uvolněno do sériové výroby 6 nových typorozměrů. Z toho 2 tprm axiálních soudečkových ložisek, 3 tprm radiálních soudečkových ložisek a 1 tprm kluzného kloubového ložiska.

29436 EJ

29438 EJ

23160 EW33MH New Force

23172 EW33MH New Force

23176 EW33MH New Force

PLC 812-10

 
14.04.2011 - 07:47

Koncern ZKL se jako tradiční český výrobce ložisek zúčastnil významného mezinárodního strojírenského veletrhu v Hannoveru, kde prezentoval svůj rozsah výroby speciálních ložisek. Tento sortiment byl rozšířen o nový typ ložiska pro nápravy železničních kolejových vozidel pro osobní přepravu.  Jedná se o speciální dvouřadé kuželíkové ložisko PLC 810-13 (CTBU 130x230x160) pro podvozky kolejových vozidel. Tato ložiska jsou používána například na nových elektrických jednotkách 471 - City Elephant.

06.04.2011 - 13:32

V neděli 2. ledna 2011 se v Pardubicích uskutečnilo netradiční utkání pod širým nebem OPEN AIR GAME 2011 mezi hráči extraligových týmů HC Kometa Brno a HC Eaton Pardubice. Součástí programu byl i benefiční předzápas hokejových legend těchto týmů. Sponzorem utkání se stal právě koncern ZKL. Součástí projektu s charitativním podtextem byla dražba hokejových dresů nesoucích logo ZKL, ve kterých se během utkání hrálo. Jednalo se o repliky dresů ze sezón 1962 až 1976, kdy Kometa hrála pod názvem ZKL Brno. Byly vytvořeny speciálně pro tuto jedinečnou příležitost a podepsány hráči.

15.03.2011 - 22:22

V koncernové společnosti ZKL-Výzkum a vývoj,a.s. zahájil činnost útvar specializovaných výpočtů. Posláním kvalifikovaných výpočtářů jsou analýzy strojírenských výrobků na bázi metody konečných prvků. Vedle optimalizačních výpočtů v rámci vývoje nových ložisek ZKL se tento útvar zabývá také pevnostními, dynamickými a optimalizačními analýzami pro další zákazníky.

11.03.2011 - 09:58

V červnu 2011 proběhne ve společnosti ZKL, a.s. recertifikační audit standardu Investors in People. Jedná se o jediný mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance a napomáhá růstu jejich efektivity a konkurenceschopnosti. Tento certifikát jsme získali v červnu 2008, kdy proběhl úspěšný závěrečný audit projektu zavádění mezinárodního standardu Investors in People ve společnosti ZKL, a. s.

08.02.2011 - 14:39

Na začátku ledna splečnost ZKL Nářadí a.s. úspěšně absolvovala certifikaci systému řízení jakosti dle ISO 9001:2008 certifikačním orgánem TÜV Süd Slovakia. Nyní je ZKL Nářadí a.s. držitelem certifikátu EN ISO 9001:2008 pro „Vývoj a výrobu nářadí a nástrojů, včetně lisovacích“. Tím bylo dosaženo naplnění požadavku vyspělých zákazníků, kterých je ZKL Nářadí a.s. již tradičním dodavatelem a u nichž se abcence certifikace QMS postupně stávala limitujícím prvkem pro další spolupráci.

26.01.2011 - 12:39

Koncern ZKL dosáhl dle předběžných výsledků za rok 2010 tržby za vlastní výrobky, služby a zboží ve výši cca 1 250 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 tak došlo k jejich nárůstu o 25%. Pozitivně lze hodnotit i vývoj provozního výsledku hospodaření před odpisy (tzv. EBITDA), jenž dosáhl za rok 2010 výše 147 mil. Kč a oproti plánu byl vyšší o 12 mil. Kč. V meziročním srovnání pak došlo k jeho nárůstu o 112%. V současné době v koncernu ZKL pracuje cca 1 160 zaměstnanců.

Ing. Adam Šotek
ekonomický ředitel ZKL Group
 

24.01.2011 - 16:34

 V polovině ledna 2011 byla úspěšně ukončena zkouška výkonnosti ložisek typu PLC 810-13 (CTBU 130x230), která jsou určena pro nápravy moderních kolejových vozidel. Zkouška výkonnosti nápravových ložisek v délce odpovídající 600 tisíc kilometrů za podmínek blízkých provoznímu zatěžování je stanovena evropskou normou EN 12 082 a dává spolehlivé informace o parametrech a kvalitě zkoušeného výrobku.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.