CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

10.09.2012 - 09:08

Navštivte nový stánek ZKL Group v pavilonu D. Těšíme se na Vás.

09.08.2012 - 14:36
Tepelný výměník

V roce 2010 byla firma ZKL Hanušovice nominována jako sériový dodavatel tepelného výměníku do převodovek koncernu VW. Pro ZKL Hanušovice byla tato nominace výzvou, která firmu posune kupředu . 

Na samém začátku projektu bylo potřeba zajistit nové technologie, které jsou schopny díl vyrobit v požadovaném množství, ale hlavně také v požadované kvalitě. Požadavky zákazníka na kvalitu dílu se od počátku projektu precizovaly a stupňovaly. 

12.07.2012 - 10:53

Dne 3. července 2012 se v ZKL Brno, a.s. uskutečnila dvě průběžná oponentní jednání dvou významných vývojových projektů, které jsou řešeny s využitím podpory v rámci programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

26.06.2012 - 08:51

Ve dnech 29.5. - 2.6.2012 se uskutečnila v Buenos Aires mezinárodní strojírenská výstava FIMAQH 2012, která se koná každé 2 roky. Tato výstava seznamuje místní a regionální trh s posledními novinkami v oblasti technologií z celého světa, které jsou aplikovány v sektorech automatizace, robotizace, technické kontroly a obalové techniky.

26.06.2012 - 08:47

Dne 15.6.2012 se jako již každoročně uskutečnil předprázdninový cyklovýlet zaměstnanců ZKL. Nutno říci, že rok od roku jsou tato setkání oblíbenější a zdatných cyklistů v řadách ZKL přibývá. Padesát cyklistů tedy letos vyrazilo v 11:00 hod. z Ořechova přes Ivančice, Biskoupky a Dukovany až do Dalešic. Úctyhodných 50 kilometrů na kole si někteří, mnohdy nechtěně, prodloužili o dalších 10 – 15 kilometrů v ne zrovna závidění hodném terénu. Turistická skupina v počtu cca 20 osob využila možnosti velmi zajímavé prohlídky vodní elektrárny Dalešice.

18.06.2012 - 07:43

V těchto dnech vyšla výroční zpráva za rok 2011. Výroční zprávu můžete číst, nebo stahovat zde.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.