CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

28.03.2013 - 10:34

ZKL Bearings CZ a.s. se zúčastnil veletrhu IESS 2013 v indické Mumbaji konaném ve dnech 14-16.3.2013.
V rámci inauguračního programu navštívil náš stánek p. Anand Sharma – ministr obchodu a průmyslu Indie doprovázený p. Martinem Kubou – ministrem průmyslu a obchodu. Projevil velký zájem o výrobní program a rozsáhlé plány našeho podniku v rozšiřování obchodních aktivit v Indii. 

15.03.2013 - 15:16

Pracovníci ZKL úspěšně dokončili vývoj a výrobu velkorozměrového válečkového ložiska PLC_412-63 pro významného zahraničního zákazníka. Pro lepší představu uvádíme základní parametry:
  Vnější průměr:   900 mm
  Výška:   210 mm
  Váha:   612 kg

Dokončovací operace soustružení a broušení jednotlivých komponent byly provedeny na moderních strojích, které se podařilo získat za pomoci dotací z národního programu Výzkum a vývoj pod MPO a dotací ze strukturálních fondů EU.

01.02.2013 - 15:53

Společnost ZKL dále úspěšně rozšiřuje svůj výrobní sortiment o nové typy valivých ložisek. V současné době byl pro významného zahraničního zákazníka vyvinut nový typ dvouřadého kuželíkového ložiska PLC 82-12-01, s plechovou klecí.  

01.02.2013 - 11:44

V polovině ledna 2013 proběhlo v koncernu ZKL v rámci 2. recertifikačního auditu přezkoumání systému managementu jakosti podle standardu EN ISO 9001:2008 v oboru Výzkum, vývoj, zkoušení, technicko-konzultační služby, mechanické obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy kovových dílů, valivých a speciálních ložisek. Přezkoumání systému bylo provedeno v souladu s plánem auditu a maticovým plánem certifikace. Během auditu bylo zjištěno, že v auditovaných společnostech koncernu ZKL všechny vstupy a výstupy z přezkoumání plně pokrývají veškeré požadavky definované v normě EN ISO 9001:2008.

22.01.2013 - 10:11

Na základě požadavku ZKL Bearings CZ, a.s.se v Dubaji uskutečnila pravidelná každoroční konference distributorů pořádaná firmou SNK ROLLING BEARINGS LIMITED.

Byly vyhodnoceny výsledky roku 2012 a ZKL informovalo o aktuální situaci na teritoriích obhospodařovaných firmou SNK. Bylo odsouhlaseno, že tato úspěšná setkání budou pořádána pravidelně také v roce 2013.

21.01.2013 - 10:24

Společnost ZKL se každoročně zúčastňuje prestižní soutěže Exportér roku. V roce 2012 se jednalo již o 18. ročník této soutěže, jejímiž pořadateli jsou Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR, pod záštitou Hospodářské komory České republiky.
Společnost ZKL se i v loňském ročníku umístila mezi čtyřicítkou nejlepších firem v kategorii Nárůst exportu 2010-2011 s objemem exportu 721 989 000 Kč, čímž potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější exportéry v České republice. 

15.01.2013 - 08:34

Zavedením čtyřřadých válečkových ložisek do výrobního programu, ZKL výrazně rozšiřuje sortiment pro speciální aplikace ve válcovnách. Ložiska PLC 512-72 byla vyvinuta a vyrobena na základě požadavku významné české společnosti z oblasti válcoven. Nově bude ZKL dodávat tomuto zákazníkovi soubor specifických ložisek a touto dodávkou tak startuje dlouholetou spolupráci v segmentu velkorozměrových a speciálních ložisek s dalším důležitým českým partnerem.

19.12.2012 - 11:43

V pořadí již 11. mezinárodní výstava důlního průmyslu, zpracování kovů a nerostů proběhla v indické Kalkatě od 5. do 8. prosince 2012.

Oficiální účast českých firem na tomto tradičním veletrhu na základě pověření MPO ČR zajišťovala firma Zephyr s.r.o. Oblast vystavovatelů zahrnovala průmyslová čerpadla, vzduchové kompresory, jeřáby k důlnímu průmyslu, dopravníky, ventilátory aj. Za české firmy se kromě ZKL účastnily významné podniky jako Vítkovice, Inco Engineering, Ferrit aj.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.