CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

01.02.2013 - 11:44

V polovině ledna 2013 proběhlo v koncernu ZKL v rámci 2. recertifikačního auditu přezkoumání systému managementu jakosti podle standardu EN ISO 9001:2008 v oboru Výzkum, vývoj, zkoušení, technicko-konzultační služby, mechanické obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy kovových dílů, valivých a speciálních ložisek. Přezkoumání systému bylo provedeno v souladu s plánem auditu a maticovým plánem certifikace. Během auditu bylo zjištěno, že v auditovaných společnostech koncernu ZKL všechny vstupy a výstupy z přezkoumání plně pokrývají veškeré požadavky definované v normě EN ISO 9001:2008.

22.01.2013 - 10:11

Na základě požadavku ZKL Bearings CZ, a.s.se v Dubaji uskutečnila pravidelná každoroční konference distributorů pořádaná firmou SNK ROLLING BEARINGS LIMITED.

Byly vyhodnoceny výsledky roku 2012 a ZKL informovalo o aktuální situaci na teritoriích obhospodařovaných firmou SNK. Bylo odsouhlaseno, že tato úspěšná setkání budou pořádána pravidelně také v roce 2013.

21.01.2013 - 10:24

Společnost ZKL se každoročně zúčastňuje prestižní soutěže Exportér roku. V roce 2012 se jednalo již o 18. ročník této soutěže, jejímiž pořadateli jsou Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR, pod záštitou Hospodářské komory České republiky.
Společnost ZKL se i v loňském ročníku umístila mezi čtyřicítkou nejlepších firem v kategorii Nárůst exportu 2010-2011 s objemem exportu 721 989 000 Kč, čímž potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější exportéry v České republice. 

15.01.2013 - 08:34

Zavedením čtyřřadých válečkových ložisek do výrobního programu, ZKL výrazně rozšiřuje sortiment pro speciální aplikace ve válcovnách. Ložiska PLC 512-72 byla vyvinuta a vyrobena na základě požadavku významné české společnosti z oblasti válcoven. Nově bude ZKL dodávat tomuto zákazníkovi soubor specifických ložisek a touto dodávkou tak startuje dlouholetou spolupráci v segmentu velkorozměrových a speciálních ložisek s dalším důležitým českým partnerem.

19.12.2012 - 11:43

V pořadí již 11. mezinárodní výstava důlního průmyslu, zpracování kovů a nerostů proběhla v indické Kalkatě od 5. do 8. prosince 2012.

Oficiální účast českých firem na tomto tradičním veletrhu na základě pověření MPO ČR zajišťovala firma Zephyr s.r.o. Oblast vystavovatelů zahrnovala průmyslová čerpadla, vzduchové kompresory, jeřáby k důlnímu průmyslu, dopravníky, ventilátory aj. Za české firmy se kromě ZKL účastnily významné podniky jako Vítkovice, Inco Engineering, Ferrit aj.

18.12.2012 - 11:57

Dne 14. 12. 2012 přivítalo Městské divadlo v Brně zaměstnance koncernu ZKL. Sešli se kolegové z Brna, Prahy, Klášterce nad Ohří a Hanušovic. Večírek byl zahájen úvodním slovem generálního ředitele, kde ve své řeči zhodnotil takřka již uplynulý rok 2012 a promluvil o očekáváních a plánech pro rok následující. Po úvodním slovu následovalo každoroční vyhlášení nejlepších zaměstnanců. Z každé společnosti byli vybráni 1 – 3 ocenění zaměstnanci.

28.11.2012 - 12:07

Dne 26. 11. 2012 převzal zástupce koncernu ZKL Ing. Vladimír Zikmund z rukou ministra dopravy ČR Pavla Dobeše, generálního ředitele ČD Petra Žaludy, generálního ředitele SŽDC Jiřího Koláře a generální ředitelky ACRI Marie Vopálenské Výroční cenu ACRI 2012. Vyhlašování výsledků soutěže o výroční cenu ACRI proběhlo v letošním roce v rámci 141. Žofínského fóra v Praze. Významní hosté a krásné prostředí dodalo této akci velmi důstojnou atmosféru.

15.11.2012 - 09:34

Koncern ZKL v roce 2012 zvýšil prodej ložisek v Číně 10x proti roku 2011. Je to výsledek několikaleté práce týmu obchodníků a techniků ZKL v Číně a v České republice. Za účelem zlepšení služeb a zvýšení disponibility ložisek v ZKL pro zákazníky v Číně byl v polovině roku 2012 otevřen nový sklad ložisek ZKL v přístavu Tian Jin. Z tohoto místa zajišťujeme dodávky ložisek do Severovýchodních provincií Číny a do Mongolska.

18.10.2012 - 11:50

Koncern ZKL oznamuje svým obchodním partnerům, že zmanipulovaný konkurz v kauze ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.  byl zrušen níže uvedeným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, které právní moci nabylo dne 21.9.2012. Věříme, že toto rozhodnutí pomůže rozvinout nové obchodní příležitosti a také dále prohloubit spolupráci s partnery stávajícími. Vedení koncernu ZKL zároveň děkuje všem partnerům, kteří společnost dlouhodobě podporovali v průběhu celého konkurzního řízení.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.