CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

15.11.2013 - 08:10

V červenci jsme informovali o zahájení stavby Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Stavební práce od té doby výrazně pokročily. Podívejte se na aktuální stav celé stavby.
Nový sklad na rozloze 3000 m2 umožní skladovat celkem 9700 paletových míst ve výškovém skladu a 715 paletových míst v osmi věžových zakladačích Kardex. ZKL od nového systému skladování očekává zvýšení rychlosti a objemu expedovaných ložisek.

25.10.2013 - 13:13

Ve dnech 17. až 18. října 2013 se v maďarském městečku Zamárdi uskutečnila konference zaměřená na ložiskový průmysl se zástupci firem reprezentujících klíčová odvětví maďarského hospodářství.

Zastoupena byla následující průmyslová odvětví:

- chemický
- energetický
- papírenský
- automobilový
- slévárenský
- železniční včetně maďarských železnic
- sklářský
- potravinářský
- městská hromadná doprava v Budapešti

V rámci této konference byl 1 den věnován představení firmy ZKL, jejích výrobků, nových technologií a technicko-konzultačních služeb poskytovaných našim zákazníkům.

16.10.2013 - 14:04

Mezi 1551 vystavovateli z 28 zemí se 55. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně tradičně účastnil i koncern ZKL. Přestože dle statistiky brněnského výstaviště zůstala návštěvnost veletrhu na úrovni loňského ročníku, účast na stánku ZKL v porovnání s rokem 2012 byla podstatně vyšší. Laickou i odbornou veřejnost na první pohled zaujaly vystavované exponáty ZKL v podobě velkorozměrových ložisek zejména pak jednořadé válečkové ložisko PLC_31-13-01.R2 s úctyhodnou hmotností 353 kg.

09.10.2013 - 07:46

V rámci již 55tého Mezinárodního strojírenského veletrhu, který v tomto týdnu probíhá na brněnském výstavišti byla do soutěže o nejlepší exponát veletrhu mezi celkem 26ti exponáty nominována také kuželíková ložisková jednotka (TBU) ZKL pod označením PLC 810-15.A.1.

16.09.2013 - 10:11

Ve dnech od 26.8.2013 do 2.9.2013 se uskutečnila pracovní cesta generálního ředitele Ing. Jiřího Prášila do Číny. Spolu s ředitelem kanceláře ZKL China panem Chen Chong bylo navštíveno několik zákazníků, kteří ocenili zkušenosti s ložisky ZKL. Ložiska ZKL jsou úspěšně používána v technologiích pro těžbu uhlí jako jsou důlní kombajny, těžební výtahy a převodovky pro pásovou dopravu. Prodej ložisek ZKL v Číně roste významným způsobem.

04.09.2013 - 08:55

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR rozhodnuto o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost ve specifických oblastech výroby.
Dotace pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.04/92.00279 byla poskytnuta ve výši 2 524 925,06 Kč, doba realizace programu je od 1. června 2013 do 30. listopadu 2014.
Projekt zahrnuje celkem 113 podpořených osob, 822 úspěšných absolventů, 1 296 školících hodin.

16.07.2013 - 10:25

Od 16.06.2013 má ZKL vlastní pobočku v Německu.
Sídlo se nachází v Moers a je vedeno naším vedoucím prodeje v Německu, panem Heiko Rothem.
Pan Rothe má dlouholeté zkušenosti v ložiskovém průmyslu a zároveň o zákazníky pečuje jako náš nový autorizovaný obchodník.

11.07.2013 - 09:23

Ve 28. týdnu 2013 byly dokončeny projekční práce a výběrová řízení na dodávku podstatných částí projektu Centrální sklad ložisek ZKL. 18.7.2013 proběhlo předání staveniště dodavateli stavební části projektu, společnosti PS Brno, a.s. a pokračují koordinované kroky na sladění dodavatelských prací, celkem třinácti subdodavatelů tak, aby byl dodržen plánovaný termín dokončení prací v průběhu prosince 2013.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.