CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

ZKL Cyklisté dětem

 

Aktuality

15.04.2013 - 06:38

Vážení obchodní partneři,
ve dnech 24.-26.3 2013 se uskutečnila roční konference „ZKL Group and China market´s customers communication meeting“ ve městě Tian Jin v Čínské republice. Konference se účastnilo více než 150 zástupců distributorů a dealerů ZKL v Číně spolu se zástupci našich konečných zákazníků (EDU). Úspěch konference byl podepřen vystoupením 4 generálních ředitelů, kteří prezentovali dobré výsledky v aplikacích ložisek ZKL v převodovkách pro energetiku, průmysl zpracování kamene a v technologiích pro důlní průmysl.

28.03.2013 - 14:51

V první polovině měsíce března 2013 se uskutečnila pracovní cesta výkonného ředitele ZKL Bearings CZ, a.s. Ing.Michala Zafirelise do Argentiny a Brazílie. Na této cestě jej doprovázel výkonný ředitel afilace ZKL Rodamientos S.A. Ing. Jan Kovařík.

28.03.2013 - 10:34

ZKL Bearings CZ a.s. se zúčastnil veletrhu IESS 2013 v indické Mumbaji konaném ve dnech 14-16.3.2013.
V rámci inauguračního programu navštívil náš stánek p. Anand Sharma – ministr obchodu a průmyslu Indie doprovázený p. Martinem Kubou – ministrem průmyslu a obchodu. Projevil velký zájem o výrobní program a rozsáhlé plány našeho podniku v rozšiřování obchodních aktivit v Indii. 

15.03.2013 - 15:16

Pracovníci ZKL úspěšně dokončili vývoj a výrobu velkorozměrového válečkového ložiska PLC_412-63 pro významného zahraničního zákazníka. Pro lepší představu uvádíme základní parametry:
  Vnější průměr:   900 mm
  Výška:   210 mm
  Váha:   612 kg

Dokončovací operace soustružení a broušení jednotlivých komponent byly provedeny na moderních strojích, které se podařilo získat za pomoci dotací z národního programu Výzkum a vývoj pod MPO a dotací ze strukturálních fondů EU.

01.02.2013 - 15:53

Společnost ZKL dále úspěšně rozšiřuje svůj výrobní sortiment o nové typy valivých ložisek. V současné době byl pro významného zahraničního zákazníka vyvinut nový typ dvouřadého kuželíkového ložiska PLC 82-12-01, s plechovou klecí.  

01.02.2013 - 11:44

V polovině ledna 2013 proběhlo v koncernu ZKL v rámci 2. recertifikačního auditu přezkoumání systému managementu jakosti podle standardu EN ISO 9001:2008 v oboru Výzkum, vývoj, zkoušení, technicko-konzultační služby, mechanické obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy kovových dílů, valivých a speciálních ložisek. Přezkoumání systému bylo provedeno v souladu s plánem auditu a maticovým plánem certifikace. Během auditu bylo zjištěno, že v auditovaných společnostech koncernu ZKL všechny vstupy a výstupy z přezkoumání plně pokrývají veškeré požadavky definované v normě EN ISO 9001:2008.

22.01.2013 - 10:11

Na základě požadavku ZKL Bearings CZ, a.s.se v Dubaji uskutečnila pravidelná každoroční konference distributorů pořádaná firmou SNK ROLLING BEARINGS LIMITED.

Byly vyhodnoceny výsledky roku 2012 a ZKL informovalo o aktuální situaci na teritoriích obhospodařovaných firmou SNK. Bylo odsouhlaseno, že tato úspěšná setkání budou pořádána pravidelně také v roce 2013.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.