CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

10.11.2014 - 14:47

V souvislosti se změnou prodejní strategie koncernu ZKL v Mexiku byla koncem října jmenována výhradním importérem pro mexický trh firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. Prostřednictvím výše uvedené firmy budou realizovány veškeré dodávky na místní trh a to jak do distribuční sítě, tak i odběratelům z oblasti konečné spotřeby a OEM zákazníkům.Firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. jakožto výhradní importér do teritoria bude disponovat významným skladem ložisek ZKL pro vykrytí potřeb zákazníků a to jak programových objednávek tak i potřeb urgentních.

13.10.2014 - 14:08

Dne 10.10.2014 se ve školicí učebně administrativní budovy ZKL uskutečnilo školení zástupců maďarské distribuční firmy EBT.
Prezentace se zúčastnilo 5 představitelů z centrály firmy EBT v Berente a 3 představitelé z rumunské pobočky, jejíž sídlo je v Satu Mare.

Toto školení bylo zaměřeno na následující témata:

ZKL sortiment ložisek určený do sektoru zemědělství
- Identifikace ložisek UC a AEL
- Ložiska s šestihranným otvorem
Dvouřadá kuličková ložiska pro dřevařský průmysl
Ložiska do vibračního prostředí
- Ložiska používaná do lomů a při těžbě štěrku

08.10.2014 - 07:38

Ve dnech 29.9. - 3.10. 2014 mohli návštěvníci strojírenského veletrhu v Brně navštívit také stánek koncernu ZKL. Oproti předešlým ročníkům jsme na MSV Brno 2014 představili dvě novinky, z nichž jedna „těsněná soudečková ložiska“ byla nominována do soutěže „Zlatá medaile MSV 2014“. Jedná se o ložiska, která jsou určena převážně pro aplikace, kde dochází ke zvýšenému znečištění nebo vlhkosti. Velkou přidanou hodnotou těsněných ložisek je prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně.

01.10.2014 - 07:42

Město Berlín je hlavním cílem německého dopravního a strojírenského průmyslu a ideálním místem pro mezinárodní odborný veletrh dopravní techniky Innotrans, který se zaměřuje zejména na inovativní komponenty, vozidla a systémy. Jelikož ZKL je tradičním dodavatelem ložisek do železničního průmyslu, mohli zákazníci v minulém týdnu na InnoTransu navštívit náš samostatný stánek. K vidění zde bylo například nápravové ložisko PLC 810-15 či speciální kuličková otoč určená do uložení kloubu mezi dvěma vozy městské tramvaje s označením PLC 01-12-01.

29.09.2014 - 15:25

V týdnu od 15. do 19. září navštívila ZKL Bearings delegace nejvýznamnějších dealerů a OEM zákazníků z Čínské lidové republiky včetně zástupců reprezentativní kanceláře ZKL China office.
Jednalo se především o zástupce firem z oceláren a těžebních společností. Delegace si s velkým zájmem prohlédla prostory výrobní haly na velkorozměrová a speciální ložiska, dále pak nové prostory CSL, který má v současné době skladovací kapacitu více než 9,5 tisíce palet.

24.09.2014 - 12:37

V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky rozšířila společnost ZKL sekci elektronického katalogu na webové stránce ZKL o možnost stáhnutí 3D modelu ložiska. Modely jsou k dispozici v neutrálním formátu STEP a mohou být použity k vložení do sestav a kusovníků produktů uživatelů ložisek ZKL.

23.09.2014 - 14:44

ZKL se představilo na nejvýznamnějším veletrhu v jižní a střední Africe – na Electra Mining Africa 2014 od 15 – 19.9.2014 v Johannesburgu. Společnost ZKL Bearings CZ a. s. se spolu s dalšími 8 českými podniky prezentovala v rámci české expozice. Stánek navštívili zájemci z různých servisních organizací i z oblasti průmyslu vyrábějícího stroje a zařízení pro doly a zpracovatelský průmysl. Zastoupeni byli i zájemci z místních oceláren.

11.09.2014 - 08:29

Koncern ZKL se zúčastnil prostřednictvím zástupců ZKL Výzkum a vývoj tradičního neformálního setkání reprezentantů českého železničního průmyslu ACRI Expedice 2014 s podtitulem „Na křídlech orla“. Letošní akce, která se konala na Hraničním zámečku v Hlohovci u Břeclavi ve dnech 4. a 5. 9. 2014, byla výbornou příležitostí prodiskutovat aktuální témata před nadcházejícím veletrhem Inno Trans konaném v Berlíně ve dnech 23. až 26. 9. 2014. Stánek koncernu ZKL na veletrhu Inno Trans naleznete v hale 23, číslo stánku 511.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.