CS logo ZKL Group

Historie je základem současnosti
a výzvou pro budoucnost.

new force

Aktuality

26.02.2014 - 14:31

Ve dnech od 13. do 16. února 2014 se v Kalkatě uskutečnil veletrh těžební techniky IME 2014 (International Mining, Exploration, Mineral Processing Technology, Metals & Machinery Exhibition). Jedná se o veletrh těžební techniky, který je pořádán jednou za dva roky a který alternuje k veletrhu IMME (International Mining and Machinery Exhibition). Indie má třetí největší zásoby uhlí a lignitu na světě. Způsob jeho těžby je však v mnoha ohledech stále pozadu proti technologiím využívaným ve světě. V tom tkví atraktivita indického trhu a důvod zájmu o Indii.

18.02.2014 - 14:28

Z prvního odhadu Českého statistického úřadu vyplývá, že české hospodářství rostlo ve IV. Q. 2013 nejrychleji za posledních šest let. Mezi firmy, které se nebojí investovat do nových technologií a vstupovat na nové trhy patří také koncern ZKL, který má za sebou další úspěšný rok. I v neoptimálním ekonomickém prostředí vykazuje obchodní růst. V roce 2013 dosáhl tržeb bezmála 1,5 miliardy Kč. Vděčí za to nejen významnému zvýšení produktivity práce, ale i neustálým inovacím a investicím do samotné výroby. Pro následující období chce management zvýšit tržby v rozsahu 10 – 15 %.

14.02.2014 - 14:12

Ve dnech 3. – 6. 2. 2014 se v Kapském Městě v Jihoafrické republice uskutečnilo největší mezinárodní setkání investorů, finančníků a důlních profesionálů z odvětví dobývání nerostů. Setkání se uskutečnilo v rámci veletrhu MINING INDABA 2014. Přestože se jednalo již o 20.ročník, koncern ZKL se tohoto veletrhu účastnil poprvé, a to v rámci české oficiální účasti za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Ing. Jana Pařízková vedoucí obchodní skupiny ZKL pro prodeje do Afriky a přímý distributor ZKL v Jihoafrické republice p.

06.02.2014 - 08:46

Na základě rozvoje prodejů ložisek ZKL zákazníkům OEM ve Španělsku se nám podařilo v únoru 2014 získat ve spolupráci s distributorem BTS významnou objednávku od světového lídra ve výrobě háků a zvedacích komponentů těžkých nákladů, baskické firmy IRIZAR Forge. V souvislosti s pilotním projektem, který firma IRIZAR Forge získala od jihokorejské offshore lodenice jsme zadali do výroby celkem 9 ks ložisek 294/500 EM, která budou součástí systému uchycení háku o nosnosti 1500 tun, a celkem budou pracovat v jeřábu o nosnosti 12000 tun, který bude uveden do provozu v červenci 2014.

27.01.2014 - 11:27

Ve dnech 20. – 23.1.2014 se v koncernu ZKL uskutečnil audit přezkoumání systému managementu jakosti podle standardu EN ISO 9001. Současně v měsíci lednu 2014 proběhla v dceřiných společnostech ZKL Hanušovice, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. úspěšná certifikace systému řízení jakosti dle mezinárodního standardu ISO/TS 16949. Na základě výsledků auditů bylo zjištěno, že v auditovaných společnostech koncernu ZKL všechny vstupy a výstupy z přezkoumání plně pokrývají veškeré požadavky definovaných norem.

16.01.2014 - 16:23

Začátkem prosince loňského roku uskutečnili technici ZKL montáž děleného ložiska v Číně. Jejich odborné znalosti, precizní práce a v neposlední řadě výrobky evropské kvality vyústily v požadavek vrcholového vedení čínské důlní společnosti navštívit brněnský výrobní závod. V tomto týdnu tedy generální ředitel ing. Jiří Prášil, CSc. mohl přivítat zástupce čínské společnosti přímo v Brně. Po krátkém představení koncernu ZKL měli ředitelé čínského podniku možnost nahlédnout do výrobního závodu ZKL Brno, a.s.

12.01.2014 - 15:56

Společnost ZKL na základě častých požadavků zákazníků vyvinula první typy těsněných soudečkových ložisek. Těsněná soudečková ložiska jsou určena převážně pro aplikace, kde dochází ke zvýšenému znečištění nebo vlhkosti. Velkou přidanou hodnotou těsněných ložisek je prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně.V letošním roce plánuje koncern ZKL rozšíření sortimentu o další typy těsněných soudečkových ložisek.

10.12.2013 - 11:43

V pátek 6.12.2013 se v Dělnickém domě v Brně - Líšni uskutečnil předvánoční večírek koncernu ZKL. Večírek byl zahájen úvodním proslovem pana Ing. Jana Otoupalíka, technicko-výrobního ředitele, který zhodnotil rok 2013 a seznámil přítomné s plánovanými strategickými projekty pro rok následující. Poté, jako již tradičně, byli vyhodnoceni nejlepší zaměstnanci mateřské společnosti a dceřiných společností koncernu ZKL za rok 2013. Dále už se slavnostní večer ubíral v neformálním duchu.

06.12.2013 - 10:05

Na konci listopadu se na služební cestu do Thajska vypravili Ing. Michal Zafirelis, výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a.s. a ing. Martin Zbožínek, vedoucí konstrukce ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Cílem cesty byla jednak účast na veletrhu METALEX (International Machine Tools and Metalworking Technologies), kterého se účastnil i autorizovaný distributor ZKL firma Dhana Sirm, ale zejména pak školicí semináře pro distributorskou síť a pro konečné zákazníky.

ZKL

ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

Copyright © 2012 ZKL, a.s.